Cliënten Wmo voelen zich serieus genomen in Noordenveld

NOORDENVELD – Dit jaar werkten 468 inwoners van de gemeente Noordenveld mee aan het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2018. Het blijkt dat 87% van de ondervraagden het waardeert dat zij snel geholpen zijn en zij voelen zich serieus genomen in het gesprek met de gemeente.

Verbetering van kwaliteit van leven

Verder leverde het onderzoek op dat Wmo-cliënten tevreden zijn over de zorg en dat die van goede kwaliteit is. Zij vinden deze passen bij de hulpvraag die ze hebben. Hierdoor kan 81% van deze cliënten zich beter redden en ervaren zij een verhoogde kwaliteit van leven.

“De bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuner kan nog steeds verbeterd worden,” aldus wethouder Kirsten Ipema van zorg en welzijn. “Bij het voeren van gesprekken met de gemeente kunnen cliënten hun belangen laten behartigen door een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dat inwoners hier gebruik van kunnen maken is niet bij iedereen bekend. Kijkend naar de cijfers van de vorige jaren, is er wel een stijging van de bekendheid te zien. Van 20 % in 2015, naar 26 % in 2016, naar 29 % in 2017 en 31 % in 2018. Ondanks deze stijging streeft de gemeente naar een nog grotere bekendheid. Wij vinden het belangrijk dat inwoners in staat zijn om de dingen te doen die hun leven zin geven en dat zij de regie over hun eigen leven hebben.”