‘Clubs moeten kijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen’

Sport- en Beweegakkoord Noordenveld ingediend

NOORDENVELD – Het Sport- en Beweegakkoord van de gemeente Noordenveld is ingediend. Het akkoord wordt gesteund door tientallen verenigingen uit de gemeente, waarvan de meesten actief meedachten over de toekomst van sporten in Noordenveld. Het akkoord is gericht op samenwerking, verbinding en versterking van ‘wat al goed is’. Sportformateur Hans Slender leidde het traject en is blij dat het akkoord nu ingediend is.

De vorming van het conceptakkoord is in een relatief kort tijdsbestek afgerond. In november 2019 stond de eerste bijeenkomst gepland in de Brinkhof te Norg, alwaar de opkomst nogal tegenviel. Ook in Peize was de opkomst niet al te groot, terwijl in Roden de opkomst al een stuk beter was. De vervolgbijeenkomst in februari van dit jaar leverde al een stuk meer input op. ‘Of we genoeg draagvlak hebben? Dat is een relatief begrip’, denkt Slender hardop. De sportformateur was van zins om zoveel mogelijk verenigingen ‘aan boord’ te krijgen. ‘We zijn in drie kernen geweest en hebben in totaal bijna vijftig verenigingen laten meedenken. Bij de vervolgsessie in februari waren er zo’n dertig verenigingen aanwezig, geen slecht aantal lijkt me.’

Bovendien verwacht Slender dat nog meer verenigingen zich aansluiten bij het sportakkoord, wanneer deze na de zomer in werking gaat treden. Dan stapt Slender zelf uit en neemt Anne Prins het over voor de praktische invulling van het sportakkoord. ‘In ieder geval zagen we dat er binnen de verenigingen veel energie zit. Er wordt meegedacht over de toekomst van de verenigingen, een goed teken.’

Clubs kijken vooral naar waar ze elkaar kunnen versterken. Verbinding zoeken is een groot goed, zo vindt men. ‘We hopen dat zoveel mogelijk clubs elkaar weten te vinden’, zegt Slender. Thema’s die bij clubs verder spelen, zijn onder andere de vitaliteit van de sportclubs. ‘Clubs willen kinderen meer laten sporten, dat wordt als iets belangrijks gezien. Daarbij wordt goede begeleiding voor de kinderen als iets heel belangrijks gezien. Er moeten kwalitatief goede begeleiders zijn, die spelvreugde kunnen overbrengen op de jeugd.’

Een goed voorbeeld hiervan zijn de sportinstructeurs die in Norg worden aangesteld. Drie jonge instructeurs met een sport gerelateerde achtergrond gaan daar lessen verzorgen bij de verschillende verenigingen die daar om vragen. ‘Enthousiaste trainers zijn van levensbelang’, stelt Slender. ‘En het wordt steeds moeilijker om goede trainers in huis te halen. Daar ligt een uitdaging.’

Nu het akkoord ter goedkeuring ligt bij het Nationaal Sportakkoord, maakt Noordenveld kans op een jaarlijks budget van 20.000 euro om uitvoering te geven aan de ambities in het lokale akkoord. De gemeente Noordenveld zal dit geld beheren, maar het is aan de partners om dit budget in te zetten waar nodig. Daarnaast is er nog 8.200 euro extra budget vanuit de sportlijn, die door de adviseur (Anne Prins) gaat worden ingezet voor versterking van de sportverenigingen.

‘Met het akkoord committeren  verenigingen zich ergens aan. Ik zou het geen verplichting willen noemen, maar verenigingen kunnen eraan herinnert worden dat zij bepaalde afspraken hebben gemaakt’, zegt Slender. ‘De verenigingen die mee willen denken over het sportakkoord, hebben dus een soort morele verplichting om hier energie in te steken.’

Bij goedkeuring kan er invulling worden gegeven aan het akkoord. Als het aan Slender ligt, is dat zo snel mogelijk. ‘We hebben nu lang genoeg over het sportakkoord gesproken. Nu moeten we het doen!’