‘College compleet, programma nog niet’

Het is formateur Reint-Jan Auwema dan toch nog soepel gelukt. Vrij vlot rolde er een college uit de bus. Beetje anders dan verwacht, dat wel. Sommige partijen en betrokkenen reageerden teleurgesteld… anderen konden tevreden verdergaan. Spectaculaire ontwikkelingen? Ach nee. Er zijn wel verschillen. Personeel natuurlijk. Maar alles blijft overzichtelijk. Alleen dat collegeprogram. Opmerkelijk, dat dat er nog niet is… op dit moment moet het nieuwe college het nog doen zonder duidelijke richting, waarin men wil koersen. Of dat erg verontrustend is… Nee, het politieke program komt er heus wel. Alleen er is onzekerheid, hoe den Haag de vele zorgtaken op het bordje van de gemeentes gaat leggen… Daarover later meer.
Laten we ons eerst maar eens buigen over het tot stand komen van het college. De samenstelling, zowel personeel als politiek. Twee partijen zijn opmerkelijk genoeg afwezig. Allereerst Lijst Groen Noordenveld. Al op de avond van de verkiezingen werd tot verbijstering van de volgers van deze club al duidelijk, dat een prominente rol er niet in zou zitten. Henk Koekoek besloot de huid zo duur mogelijk te verkopen. Tegenover mij formuleerde hij nog eens uitgangspunten, die veel acceptatie vermogen van de rest zouden vragen. Te veel… bleek al spoedig… dat wordt weer vier jaar oppositie. Zo kennen we LGN al. Treuriger nog is het lot van Otto Huisman en zijn Groen Links. Otto kan in het college zijn karwei niet afmaken. Hij en zijn partij zijn eveneens het slachtoffer van het succes van Gemeentebelangen. De 2 zetels winst worden vertaald in een tweede wethouderszetel. Otto’s zetel. De beste man, die we de afgelopen vier jaar als een bevlogen wethouder leerden kennen, goochelend met zijn dossiers, zullen we in de oppositiebankjes terugzien… naast 4 mede groenen van LGN, voorheen zijn felste criticasters… Ook de verdubbeling tot 2 zetels van Gerbrand Fennema’s D’66 vertaalt zich niet in het college. Fennema wist al niet beter. Zoals het nu lijkt krijgen we interessante verschuivingen in de gemeenteraad. 3 collegeposten betreffen gekozen raadsleden. Voor lijsttrekker, nu wethouder Reint-Jan Auwema komt Jan ten Hoor in de raad. Weer niet de charmante talentvolle Astrid van der Boogh in het dagelijks leven advocate. Was ze eerst als aanvankelijke gekozene gepasseerd door 2 lager geplaatsten met voldoende voorkeurstemmen… nu word ze slachtoffer van dat Henk Kosters, de tweede wethouder nog niet in de fractie zat. Het zal haar, gezegend met een gezonde dosis ambitie, zwaar tegengevallen zijn… voor de in het nieuwe college teruggekeerde Gerrit Alssema komt weer een boer voor de CDA in de raad. Harm Holman aan de Steenberger Markeweg…Na het gaan van Geijsel, een probleemboer in de CDAfractie, zullen ook nu weer de problemen niet van de lucht zijn. Dit gezien Holmans omstreden voorkeursoproep, die bij Hendrik Smeenge van Gemeentebelangen niet goed viel. Ook in de PvdA fractie verschijnt een opmerkelijk raadslid. Het is Anne Doornbos. In de plaats van de nieuwe wethouder Alex Wekema. Tot zijn pensioen was Anne een heel belangrijke man op de achtergrond van de gemeente Noordenveld. Ik ken hem, omdat ik met hem in mijn bloedeigen moerstaal kan praten. Hij is bovendien taalschulte voor ‘het Huus van de Toal’. Ik verwacht heel veel van hem. Interessante tijden breken aan. Niet in de laatste plaats vanwege de vele taken, die het rijk op sociaal-psychiatrisch gebied aan de gemeentes wil toekennen. Een heidens karwij als U het mij vraagt. Ik ben niet de enige. Voeg daarbij ook nog de definitieve versie van de Participatiewet en de nieuwe raad en het te kiezen college kunnen hun Lol wel op… het ambtelijk apparaat wordt controleur, boeman, stimulator en regelaar voor werklozen en psychiatrische patiënten. Het bijpassende onbegrijpelijke jargon zal weer door de raadzaal rollen. Maar zal niet kunnen verhullen, dat er menselijke ellende achter schuil gaat. Drie wethouders heb ik al genoemd. Auwema, Wekema, Alssema. De laatste wethouder van gemeentebelangen, Henk Kosters, is werkzaam als gebiedsmanager (provincie Groningen) van het DLG, de Dienst Landelijk Gebied. We kunnen werken van deze dienst op dit moment bezig zien bij het Groote Diep. Daar wordt de meandering met veel manschappen en rollend materieel heringevoerd. Verder weet ik weinig meer van hem, dan dat hij voorzitter is van de VV Peize en neef van collega bij de Krant Erik Ebbinge. Of dat een aanbeveling is… geen idee… Maar daar komen we gauw genoeg achter. Onder anderen door mij, de luis in de pels. Daar kunt U zeker van zijn. Of Pierre Baas moet harder toeslaan… maar dan zullen er  kerels moeten komen en geen gevulde koeken…