College op fietssafari door Veenhuizen

VEENHUIZEN – Dat de wethouders in Noordenveld gek zijn op vervoer per stalen ros, blijkt maar weer eens. Afgelopen vrijdag ging een deel van het college samen met een veertigtal recreatieondernemers en andere betrokkenen bij de recreatiesector op fietssafari door Veenhuizen. Na een lunch bij Bitter & Zoet vertrok de stoet per fiets door het gevangenisdorp. Doel? Kennismaken met elkaar, netwerken en uiteindelijk méér recreatie in Noordenveld, stelt meefietsende wethouder Reint-Jan Auwema.

Een fietssafari dus. Afgelopen woensdag trokken wethouders Reint-Jan Auwema, Henk Kosters en Alex Wekema met ondernemers in de vrijetijdssector per fiets door Veenhuizen en het Fochteloërveen. Noordenveld organiseert jaarlijks meerdere bijeenkomsten voor ondernemers in de vrijetijdssector. Dit keer is er in samenwerking met natuurorganisaties en ondernemers in Veenhuizen een fietssafari georganiseerd in het teken van ‘elkaar ontmoeten en kenniswisseling’. De safari startte om 13:00 uur met een bezoek aan Actief Veenhuizen, na dit bezoek kon er een keuze worden gemaakt uit drie programma’s. Het eerste keuzeprogramma was een bezoek aan het derde gesticht, het graftrommelmuseum en het Spaanse kerkhof. Het tweede keuzeprogramma was een Voedselroute die langs de Tuinen van Weldadigheid gaat, uitkomend bij Kaaslust vervolgd door een bezoek aan Maallust. Het derde keuzeprogramma was een Kunst en Cultuurroute, via de kunsttuin naar de voormalige elektriciteitscentrale en Lokaal Verhaal. Reint-Jan Auwema: “Ook dit jaar willen we met deze safari de diverse mogelijkheden rondom Veenhuizen en het Fochteloërveen onder de aandacht brengen. We leren van elkaar en zoeken de samenwerking op. Hiermee denken wij een bijdrage te kunnen leveren aan de kracht van de toeristische sector.”