College van B & W stemt in met zeven woningen op terrein camping Dorado

RODEN –  Er lijkt schot te komen in de plannen die Oebele Land heeft met zijn camping Dorado aan de Norgerweg. De ondernemer probeert al jaren een andere bestemming te krijgen voor zijn recreatiegelegenheid aan de Norgerweg. Land ziet een transformatie naar een gemeenschap voor ouderen voor zich. ‘Blue Zone Dorado’, een woonconcept waarin gezonde leefstijl en geluk centraal staan en ouderen elkaar ondersteunen met allerlei zaken, liet hij al eerder weten in een interview met de Krant. Het is de bedoeling om zeven levensloopbestendige koopwoningen op het terrein bouwen. Jaren geleden diende Land een aanvraag in voor tien woningen, maar de provincie Drenthe vond dat teveel. Nu is dat aantal teruggeschroefd naar zeven. De aanvraag hiervoor is inmiddels goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders van Noordenveld. Het plan ligt op dit moment ter inzage. Tot eind januari kan er bezwaar ingediend worden.