College wil 20.000 euro vrijmaken voor 2e symposium Norgerduinen

NORG – Het college van burgemeester en wethouders wil 20.000 euro beschikbaar stellen om een vervolg te geven aan de Visie Norgerduinen. Tijdens het eerste symposium van 14 oktober vorig jaar zijn de aanwezigen gevraagd om ‘met de bril van de inwoner, ondernemer of toerist’ te kijken naar het plangebied. Afgesproken is dat deze uitkomsten worden teruggekoppeld in een tweede symposium. Het voorgenomen tweede symposium zou tot een visie voor de Norgerduinen moeten leiden.

Doel van het symposium was om tot een oplossing te komen over de langslepende kwestie Postmaatseweg/Langeloerweg. Een deel van de woningen mag permanent worden bewoond terwijl er op andere woningen in dezelfde straten een recreatiebestemming rust. Een andere aanleiding voor het symposium was de actieve houding  van de VvE Oosterduinen. die een vijftal idealen had geformuleerd waarin het bos centraal staat en werkte aan een visie voor de Oosterduinen.

De belangrijkste uitkomst van het druk bezochte symposium was dat er een stip op de horizon moest komen waarbij sprake moet zijn van een duurzame oplossing voor het gebied Norgerduinen en misschien wel een groter plangebied. Doorgaan met de ingezette koers die alleen bestaat uit handhaving op permanente bewoning bleek in ieder geval geen duurzame oplossing te zijn voor het gebied.

Het doel van het tweede symposium is om een visie voor de Norgerduinen op te stellen. Daarvoor wil de gemeente 20.000 euro beschikbaar te stellen die ten laste komt van de algemene reserve. Het is de bedoeling dat de visie medio december gepresenteerd wordt.