‘Collegepartijen laten hun wethouder als een baksteen vallen’

Politiek Noordenveld
RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zichzelf een eigen mening
Deze kop werd mij voorgesteld door de man van de avond woensdag in de commissie: De LGNer Harrie Waals. Een primeurtje dus deze keer, want de collega’s van het Dagblad v/h Noorden lieten het lelijk afweten… Het zal de lezers, die denken dat ik wat tegen LGN heb verbazen, dat ik dat in de kop hierboven gewoon overneem… maar Waals heeft gelijk… Het gebeurde dan wel in een Commissievergadering. Mogelijk dat de verhoudingen in de raad over de wethouder Reint Jan Auwema op woensdag 13 januari heel anders liggen… Maar inderdaad. Opmerkelijk was het zeker. Aan de orde was een voorstel van wethouder Auwema een bushokje te verplaatsen tot achter het benzinestation van pomphouder Jan Dorenbos… Die was dan ook met de hele familie aanwezig achter de perstafel op de tribune. Ik kon dan ook letterlijk hun opmerkingen horen. Het gaat om veel geld. €745.000 om precies te zijn. Er wordt rekening gehouden met een zogenaamde RSP-subsidie, die op 15 januari definitief zal worden vastgesteld. Of Reint Jan Auwema die datum haalt als wethouder is zeer de vraag. Als hij zijn poot stijf houdt, dreigt er een conflict met andere collegepartijen en met zijn eigen Gemeentebelangen. Een unieke situatie in de Raadscommissie… De collegepartijen verschilden van mening met de wethouder. Gesteund door D66 en Groen Links. De overige oppositiepartijen, LGN en VVD steunden de wethouder, Reint Jan zat er na afloop niet vrolijk bij. Inderdaad hij zal de woorden van Waals over die baksteen ter harte hebben genomen. Maar heeft ie zich in zijn discussie met de commissie niet zelf een beetje gedragen als een baksteen? Lees en huiver…!
Het begon nog wel zo goed. Nou ja het allereerste begin was ook niet best. Dezelfde Reint Jan, die over de Albertsbaan gaat, meldde dat de aanpak van dit plein pas in maart 2017(..) van start gaat. Bij de discussie over de cijfers in de Najaarsnota bleek er een overschot te zijn van een kleine half miljoen. Nu werd er onmiddellijk aan toegevoegd, en door vrijwel alle partijen ook bevestigd, dat het een momentopname was… Te danken aan wat gunstig uitgevallen grondtransacties in de Zuursche Duinen (in Steenbergen) en de Lange Streeken in Peize. Wat te doen met zo’n incidenteel overschot… Haarveen en Oosterveld dragen risico’s in zich. Veel partijen pleiten daardoor voor het bedrag bij de reserves onder te brengen… Ook Anne Doorbos, die goed beseft, dat de partij, die hij vertegenwoordigd sinds de tijd van de Uyl en Wiegel de spotnaam "Potverteerders meezeult". Ik ben niet verbaasd dat een verstandig man als Anne hier nog even de draak mee stak, maar "historisch gezien hebben we recht op potverteren, in werkelijkheid luisteren we beter goed naar de accountant"…
Het was dan ook verbazingwekkend dat gelijk door Wethouder Reint Jan een fikse claim legde op het bushokje, nota bene op het drukste verkeerspunt van heel Norg. Wat volgde was een geanimeerde discussie over of er meer alternatieven niet mogelijk waren. Het "langshalteren" werd wel als serieuze optie genoemd. Reint Jan was er tegen. Er zou onteigend moeten worden van Boermarke Norg… ook was een nieuwe brandweer garage inbegrepen en moest de grond van pomphouder Dorenbos drastisch gesaneerd worden. Onder het motto van "Er moet iets in Norg gebeuren". Hadden oppositie LGN en VVD, dorpsbelangen Norg, wethouder Auwema, familie Dorenbos elkaar gevonden… Ook de OV zou bereid zijn er een bedrag in te steken en zouden hier zelfs weer een Pilotproject in zien… waarom was de overgrote meerderheid dan tegen? D66 bij monde van Frederik van Lookeren Campagne vond de huidige halte goed genoeg vooral voor s avonds als er nog wel eens een belbus langskwam. De aangrenzende supermarkt en diens bevoorrading vond hij geen probleem. "Een niet bestaand probleem, moet worden opgelost". De manier waarop ging gepaard met een tunnelvisie. Evert Janssen (PvdA) had ook wel bezwaren. De toch al drukke Westeinder driesprong, zou een viersprong worden. Reint Jan Auwema had mijn artikel bij de bouw van de villa  Pompstraat 3 kennelijk niet gelezen. Weer kwam hij met de uitdrukking "In Principe" een krediet beschikbaar te stellen van zo’n driekwart miljoen voor een busstation in Norg… was daar nu wel of niet "in principe" het langshalteren mee bedoeld. Een pittige discussie volgde over de betekenis van in principe. Tussen de beide Henken. Smeenge namens Gemeentebelangen, Koekoek van LGN. Anne Doornbos stelde de belangrijkste vraag aan zowel de oppositiepartijen als aan Auwema. Wat nu als het hele subsidieverhaal nu niet doorgaat… Wat dan? Geen van de deelnemers had daar een duidelijk weerwoord op. Veel verder dan dan zien we wel kwamen ze niet. Nee. De gemeente Noordenveld zal niet blij zijn met deze commissievergadering. Natuurlijk, de commissie was met dit vuurwerk zo ver voor oudjaar een belevenis. Wat een debat. Hoogtepunt was deze keer Harrie Waals. De laatste tijd zijn de verhoudingen met zijn eigen LGN wat bekoeld. Hij hield een vurig pleidooi voor dit plan van Wethouder Auwema. Een nieuwe rol. Een opposant, die vol vuur een wethouder steunt. Normaal is LGN de voornaamste criticaster…  Nu riep dezelfde Harrie in een vlammend betoog op de rijen te sluiten achter dit plan. Dan hebben zij meer kans op die RSV gelden. Daar kon hij wel eens gelijk in hebben. Die konden wel eens verspeeld worden…Wie zich echter zorgen maakt over de inhoud van de reserves, de toekomst van het Openbaar Vervoer door Norg en het lot van wethouder Reint Jan Auwema… Die zal geduld moeten hebben tot de raadsvergadering op 13 januari… 2016. Een gelukkig nieuwjaar. Ook Reint Jan!