ColorRun ten behoeve van een Sport- en Speelveld

NORG – Op dinsdag 16 september zullen de leerlingen van het Dr. Nassau College en OBS de Hekakker hun beste beentje voorzetten om geld in te zamelen voor een nieuw te realiseren sport- en speelveld aan de Schoolstraat in Norg. Deze actie zal letterlijk gekleurd worden door een colorrun; leerlingen zullen in allerlei kleuren bepoederd worden. Het aangelegen grasveld voor beide scholen is toe aan een verandering. Leerlingen hebben zelf in projectvorm nagedacht over hoe ze de nieuwe situatie willen vormgeven. Na een renovatie moet het voor verschillende doelgroepen toegankelijk zijn. De kleine kinderen zullen er kunnen spelen, de oudere jeugd krijgt spelfaciliteiten onder en na schooltijd. De afgelopen tijd zijn er vele instanties benaderd voor een bijdrage. Nu zijn als laatste de leerlingen aan zet. Immers zullen zij de grootste gebruikers zijn. De leerlingen kunnen iedereen in hun directe omgeving benaderen voor een sponsorbedrag dat geheel ten behoeve komt aan het sport- en speelveld. Plezier staat voorop, dat moet het sport- en speelveld ook gaan uitstralen. In de colorrun staan de leerlingen er gekleurd op. Ze lopen op een parcours waarbij elke ronde die gelopen wordt geld oplevert. De start van de eerste groep, de leerlingen van het Dr. Nassau College, is om 12.15 uur. De leerlingen van de basisschool zijn om 14.30 uur aan de beurt.