Combinatie van gezelligheid, vriendschap en dienstbaarheid

  Foto Lions Jeugdcultuurfonds

  Lionsclub Roden – Noordenveld

  RODEN – Het gaat prima met de Lionsclub Roden – Noordenveld. Onlangs meldden zich weer verschillende nieuwe leden aan. En nog steeds zijn er mensen die niet weten wat een Lionsclub nou eigenlijk precies is en doet. Jocel Nijdam, vooral bekend als makelaar in Nieuw Roden, vertelt.
  ‘De missie van een Lionsclub laat zich het best omschrijven met het motto van de internationale Lions Association, waar wij ook deel van uitmaken: ‘we serve’. Wij helpen dus. Onze leden willen echt iets doen voor de maatschappij om ons heen. Het komt er op neer dan wij, de leden van de Lionsclub Roden-Noordenveld, ons zowel individueel en als club inzetten voor de gemeenschap en activiteiten organiseren om geld in te zamelen voor goede doelen. Hierbij haar de voorkeur uit naar doelen binnen de gemeente Noordenveld. Ook verlenen we hand- en spandiensten op maatschappelijk sociaal vlak’, zegt Nijdam.
  De club telt zo’n 25 leden. ‘Mannen die in leeftijd variëren van veertig tot zeventig jaar. De leden zijn afkomstig uit verschillende vakgebieden waaronder bedrijfsleven, gezondheidszorg, wetenschap, onderwijs, overheid, architectuur, makelaardij en meer. Aanvulling met andere vakgebieden is het streven. Diversiteit vinden we belangrijk. In onze club ontmoet je zo immers mensen uit andere beroepsgroepen en van een andere leeftijd. Je verruimt daardoor je blik en je kennissenkring.’ De Lions combineren gezelligheid, vriendschap en een brede oriëntatie met dienstbaarheid voor de maatschappij. ‘We zijn dus geen sociëteit of debatingclub. Het eerste bereiken we door twee keer per maand samen te vergaderen aangevuld met gemiddeld één keer per maand een interessant verhaal of een bedrijfsbezoek. Het tweede bereiken we door het uitvoeren van een activiteit die geld genereert voor een goed doel. Zo houden wij al heel lang een glühweinactie op de Kerstmarkt in Roden’, zegt Nijdam. Maar de Lions deed al veel meer. Zo ondersteunde het de Voedselbank, de ouderenzorg in Roden, regelde het terrasstoelen voor een bejaardenhuis en een speciaal waterpolodoel voor Gsv Roden. Ook bezorgde het een zorginstelling een aangepaste fiets en wordt het jaarlijks uitje van kinderen uit Tsjernobyl in Noordenveld gesteund.
  ‘De serviceorganisatie Lions Club International is een wereldwijde vereniging van Lionsclubs waarin mensen vanuit kameraadschap, zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige binding op vrijwillige basis verschillende initiatieven nemen voor een betere samenleving Met ruim 1,3 miljoen leden is zij de grootste serviceorganisatie ter wereld. Onlangs hebben we weer nieuwe leden mogen verwelkomen. Indien de Lionsgedachte mensen aanspreekt dan kan altijd de site www.lions.nl geraadpleegd worden. Een mail sturen met contactgegevens naar lcnoordenveld@live.nl kan uiteraard ook.’