Comité Begraafplaats Veenhuizen kijkt vol vertrouwen naar de toekomst

Veenhuizen begraafplaats

VEEHUIZEN – De begraafplaats in Veenhuizen is een Rijksmonument. Van het voorjaar tot en met het najaar wordt er wekelijks door een grote groep vrijwilligers gewerkt aan het onderhouden van de graven.
De afgelopen week vond er een bijzondere vrijwilligersbijeenkomst plaats. Men kwam bijeen om het Comité Begraafplaats Veenhuizen een formelere status te geven. ‘Niet echt een officieel document getekend door een notaris’, laat voorzitter Koos Huininga weten. ‘Maar wel een document dat ons werk goed weergeeft en de vrijwilligers handvatten geeft. Elke woensdagavond werken we met een enthousiaste groep aan het onderhouden van voornamelijk het oude gedeelte van de begraafplaats. Het gaat dan om de grafzerken, graftekens, het lijkenhuisje en alle oudere  graven op het terrein. Dat plezier dat we hebben in ons werk willen we ook zo graag houden. Daarom hebben we onze doelstellingen, werkwijze en uitgangspunten op papier gezet. Zo weet iedereen waar die aan toe is en hoe te handelen. De aanwezige vrijwilligers hebben allen hun handtekening gezet, dan weet je dat je als comité op de goede weg zit’, laat Koos Huininga weten. 
De werkzaamheden worden gedaan door een trouwe groep vrijwilligers. Dat al meer dan 20 jaar. Tinie Veenstra, Ida Pannebakker en Geert de Wilde waren op dit gebied toen de pioniers. Tinie Veenstra is nog steeds vrijwilliger. Het huidige comité kent ook nu een drietal voortrekkers. Martha van den Berg als secretaris, Tinie Veenstra als penningmeester en Koos Huininga als woordvoerder (foto). ‘Een echte voorzitter is niet nodig voor deze club’, zegt Koos Huininga. ‘We beslissen met z’n allen over de kwesties die er spelen. Dat staat ook nadrukkelijk omschreven in het document. Dit reglement opstellen hebben we ook gedaan  op verzoek van de gemeente. Zij hebben onlangs een Begraafplaatsplan Noordenveld vastgesteld. De gemeente wil graag per begraafplaats 1 aanspreekpunt. Voor Veenhuizen zijn wij dat. Het is ambtelijk besproken en goed bevonden’, zegt Koos Huininga.
Naast het vaststellen van het reglement werd er door alle vrijwilligers ook een overeenkomst getekend voor de vrijwilligers verzekering. Nog niet alles is geregeld. De gemeente wil nog deskundigheid ten aanzien van het onderhoud van de begraafplaats inbrengen. Hierover wordt binnenkort met de werkgroep contact opgenomen. Om te komen tot een nieuw reglement kreeg het comité ondersteuning van buurtwerker Bob Hulshof van Welzijn in Noordenveld. Binnenkort beginnen de werkzaamheden op de begraafplaats weer. ‘Hulp is altijd welkom’, zegt Tinie Veenstra. ‘Wie wil kan zo aansluiten bij onze groep. Wie meer wil weten kan even met mij bellen 0592 388419.’