Coöperatie ‘De Kop Breed’ opgericht

image

RODERWOLDE – De Kop Breed heeft zich in 2014 georganiseerd als bewonersinitiatief, ontstaan vanuit de Stichting Dorpsbelangen Roderwolde, met als doel de aanleg van glasvezel in het gebied. Hoogwaardig breedband/glasvezel is nog niet overal in Drenthe beschikbaar en zeker niet in deze buitengebieden. Hiermee wordt de leefbaarheid in deze gebieden op termijn bedreigd. Items als zorg, toerisme en werken op afstand kunnen zich niet verder ontplooien. De aanleg is niet rendabel voor marktpartijen en zullen niet tot stand komen zonder ingrijpen van de overheid of dit soort bewonersinitiatieven. ‘De Kop Breed’ wil in eigen beheer glasvezel aanleggen in Roderwolde, Sandebuur, Matsloot, Foxwolde en Leutingewolde, samen met industrieterrein De Noordhoek in Roden en de J.P. Santeeweg/Meerweg in Nietap. Het project wordt gefaciliteerd en ondersteund door verbinddrenthe.nl, een initiatief van de provincie Drenthe. ‘De Kop Breed’ is koploper en wordt gezien als pilot voor de provincie Drenthe. Binnen driekwart jaar is men er in geslaagd een vraagbundeling/inventarisatie te doen waarbij 95 procent van de bewoners heeft aangegeven mee te willen doen. Vervolgens is er een businessmodel gemaakt op basis waarvan de financiering is aangevraagd. Voor de vervolgfase, in dit geval de aanleg van het netwerk in eigen beheer en onderhoud in de toekomst, is nu een coöperatie opgericht: ‘De Kop Breed’ Breedband u.a. Afgelopen donderdag was de oprichting officieel een feit. In dorpshuis De Doefkamp in Roderwolde liet men onder leiding van Bert Rijks van Notariskantoor Velema/Rijks de akte passeren en werd deze ondertekend door de leden van beheer: Harriet Middendorp (voorzitter), Oeds Keizer (secretaris) en Menne Kamminga (penningmeester). Tijdens de bijeenkomst werd bekend dat de Raad van beheer wordt uitgebreid met Lammert Dijkstra en Feike Tuinhof. De ledenraad zal ad interim gevormd worden door de leden van de huidige werkgroep, aangevuld met leden vanuit de gebieden Noordhoek en J.P.Santeeweg/Meerweg. Bij de oprichting van de coöperatie werd tot eerste bestuurder (directielid) Evert Blansjaar benoemd. Hij vervult die functie vanuit het Breedband Platform Drenthe. Notariskantoor Velema/Rijks ondersteunt het initiatief en heeft de werkzaamheden voor de coöperatie gratis verricht.