Coöperatie Energiebos Boerakker bruist van de plannen

‘Een voedselbos met schooltuin sluit uitstekend aan bij het Voedselakkoord Westerkwartier’

BOERAKKER- Volop ontwikkeling in Boerakker en Lucaswolde. De vorig jaar opgerichte Coöperatie Energiebos Boerakker bruist van de ideeën om de dorpen groener en duurzamer te maken. Onlangs is drieënhalf hectare land aangekocht waar een wandel- en voedselbos moet verrijzen. En de organisatie heeft behoorlijke stappen gemaakt in de energietransitie. Mede-initiatiefnemers Ton Aarsman en Rense de Wind praten de Krant bij over de ambitieuze plannen.

De milieuplannen van de overheid om in 2030 klimaatneutraal te zijn worden serieus opgepakt in Boerakker. De Coöperatie Energiebos Boerakker wil daarin zoveel mogelijk het heft in eigen handen houden en is druk met de uitwerking van verschillende plannen om een zelfvoorzienend dorp te worden. Of dorpen, moeten we zeggen. Boerakker en Lucaswolde trekken samen op als het gaat om de energietransitie. Vorig jaar lagen er plannen om windenergie op te wekken, dat staat nu even op een lager pitje, vertellen Ton Aarsman en Rense de Wind. ‘Dat heeft alles te maken met ons coulisselandschap. De provincie heeft bepaald dat er windmolens van vijftien meter hoog geplaatst mogen worden. In het overgrote deel van Groningen werkt dat prima. Het landschap is er vlak. Dat geldt niet voor het Westerkwartier. Hier staan veel bomen, dan krijg je te maken met turbulentie. Dat rendeert niet. Nu proberen we samen met andere energiecoöperaties  in het Westerkwartier toestemming te krijgen voor windmolens van veertig meter. Dat is altijd nog beter dan de kolossen van tweehonderdvijftig meter. Het voordeel is dat je met een dorpsmolen je eigen energie opwekt en het lokaal afzet waardoor de transport van energie korter is. Daarmee beperk je het energieverlies. Je hebt er een beperkte infrastructuur voor nodig, dat betekent minder belasting voor het milieu en minder kosten. Voor inwoners maak je het zichtbaar: hier wordt onze energie opgewekt. Dit zou je in ieder dorp moeten doen.’

Veel plannen voor windmolens sneuvelen door NIMBY, ‘not in my back yarden’. Niemand wil ze in de achtertuin. Aarsman en De Wind snappen dat, maar zijn ervan overtuigd dat de overheid met maatregelen komt wanneer in het Westerkwartier niet voldoende energie wordt opgewekt. ‘Dan zitten we straks met grote velden vol zonnepalen en hoge windmolens. Dat moet je niet willen. We hebben de vraag voor kleine windmolens neergelegd bij wethouder Hielke Westra, hij is coördinator Regionale Energie Strategie (RES). Het contact met de gemeente is heel goed, ze zijn erg bereid willend en betrekken ons goed bij planvorming.’

Zonnedaken                                                                                                             

Waar Energiebos al wél grote stappen in heeft gemaakt zijn zonnedaken. Aan de Hooiweg heeft de coöperatie een boer bereid gevonden om zijn dak beschikbaar te stellen voor de plaatsing van 200 zonnepanelen. ‘De boerderij van Niels en Bea de Boer. De energie is al verkocht aan 28 deelnemers. Dat ging heel snel, binnen een paar weken was het rond. De installatie wordt beheerd door de coöperatie die vervolgens de stroom doorverkoopt aan Energie Van Ons. Zij distribueren de energie naar de deelnemers.’ Het is goed denkbaar dat er een 2e, 3e en misschien wel een 4e dak volgt. ‘We willen dit zoveel mogelijk uitrollen.’

Voedselbos  

Het idee voor een voedselbos kwam van Rense de Wind. De bevolking van Boerakker groeide de afgelopen tien jaar met 7 procent per jaar, terwijl de voorzieningen de achteruit hollen, constateerde hij. De Wind maakte zich daar zorgen over. Hij zou graag een bos willen, waar hij iets met z’n kleinkinderen kan ondernemen. ‘Zo is het plan voor een wandel- en voedselbos ontstaan. In januari vorig jaar is de Coöperatie Energiebos Boerakker opgericht. We hebben rondom het dorp allerlei plekken bekeken waar we biodiversiteit kunnen ontwikkelen. Afgelopen december hebben we als coöperatie een stuk weiland van 3.5 hectare aangekocht. Het plan is om er een wandelbos te maken en een voedselbos met plukfruit. En we willen een groentetuin aanleggen waar we onbespoten gewassen  gaan verbouwen. Ook zit er een educatief aspect aan het bos. Zo willen we scholen betrekken. Een schooltuin zou een mooie optie zijn. Er is contact gelegd met Quadraten.  Ons voorbeeld is het Curringherveld in Doezum, zij kijken met ons mee en hebben hulp aangeboden bij de ontwikkeling. Dit project sluit goed aan bij het Voedselakkoord Westerkwartier waarbij steeds meer ingezet wordt op de ontwikkeling van een lokaal en gezond voedingspatroon. Gezond ouder worden, zodat er minder druk is op de WMO. Lokale boeren hepen daarbij met lokale voedselvoorziening. Maar alles begint bij bewustwording van de jeugd. Daar kan een voedselbos met een schooltuin kan goed aan bijdragen.’ Het plan bevindt zich nu in gespreksfase met omwonenden. ‘We hopen zoveel mogelijk draagvlak te krijgen. De plannen passen binnen het bestemmingsplan.  We hadden al in december kunnen beginnen met de aanplanting, we hebben duizend bomen gekregen van meerbomen.nl. Die gaan we eerst verdelen onder de inwoners van Boerakker en Lucaswolde. Op 26 maart worden ze vanaf Kwekerij Ninabel uitgeleverd. Het is de bedoeling dat in november de eerste boom de grond in gaat. In totaal gaat het om ongeveer 2500 bomen.’