Coöperatie houdt op, bakkerij gaat door

PEIZE – Na jarenlange moeilijke omstandigheden voor Bakkerij Ons Belang, stond in 2015 de coöperatie het water aan de lippen. Teneinde nog eenmaal maximaal gebruik te maken van de reserves in Ons Belang hebben de leden van de coöperatie eind 2015 unaniem ingestemd met het voorstel tot verkoop van het onroerend goed van de coöperatie.
De via die weg verkregen financiële middelen zijn ingezet om noodzakelijk onderhoud te plegen, de overige financiële ruimte is gebruikt om investeringen in gebruikt materieel en marketing te doen.

Gedurende 2016 en 2017 hebben ze alles op alles gezet om de benodigde investeringen met beperkte middelen uit te voeren. De laatste maanden bleek echter dat het niet meer rendabel was om Bakkerij Ons Belang in stand te houden. Hierdoor besloot het bestuur van Ons Belang, de bakkerij te verkopen aan Bakkerij Van Esch. Bas van Esch, eigenaar van Bakkerij Van Esch, wil allereerst duidelijkheid scheppen. ‘Het belangrijkste is dat er duidelijkheid is voor het personeel. Wij hebben de werknemers en hun arbeidsovereenkomsten overgenomen, dus hoeven zij niet te vrezen voor de continuïteit’, zegt Van Esch. ‘Daarnaast is het van belang te melden, dat de bakkerij gewoon blijft bestaan, ondanks dat de coöperatie ophoudt’. Van Esch heeft er in ieder geval zin in: ‘Het personeel is een fijn stel mensen, ik heb zin om aan de slag te gaan.’
Op 25 januari houdt de coöperatie haar laatste ledenvergadering.