Corona en inreisbeperkingen: hoe zit het met het visum?

Corona en inreisbeperkingen: hoe zit het met het visum?

De meeste landen buiten Europa hebben inreisbeperkingen opgelegd aan buitenlandse reizigers. Voor Canada geldt bijvoorbeeld een algeheel inreisverbod, voor Amerika geldt een inreisverbod voor reizigers vanuit het Schengengebied. Toch kunnen de reistoestemmingen voor deze landen, het eTA Canada en het ESTA Amerika gewoon nog worden aangevraagd.

Reisbeperkingen in Canada en de gevolgen voor het eTA

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft Canada maatregelen getroffen, zowel in het land als aan de grens voor buitenlandse reizigers. Er geldt een inreisverbod voor buitenlandse reizigers, ook als zij een geldig visum of een eTA Canada hebben ontvangen. Momenteel mag maar hele kleine groep reizigers naar Canada reizen, namelijk personen met de Canadese nationaliteit en inwoners van Canada en hun directe familie en personen die een zeer belangrijke reden voor hun reis naar Canada hebben. Personen met een zeer belangrijk reisdoel moeten voor vertrek door de Canadese immigratiedienst laten bevestigen dat zij van het inreisverbod uitgezonderd worden.

Het eTA voor Canada kan ondanks het inreisverbod nog steeds aangevraagd worden. De elektronische reistoestemming voor Canada wordt ook nog gewoon binnen drie dagen goedgekeurd. Een goedgekeurd eTA betekent echter niet dat het ook mogelijk is naar Canada te reizen. Alleen reizigers die vrijgesteld zijn van het inreisverbod zijn welkom in Canada.

Schengenproclamatie ook voor reizigers met ESTA

In de Verenigde Staten worden niet alle buitenlandse reizigers geweerd. Alleen personen die in de 14 dagen voor hun aankomst in Amerika in een van de Schengenlanden, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Brazilië, Iran of China zijn geweest mogen niet inreizen. Reizigers die twee weken in een ander land verblijven en vanuit daar naar Amerika reizen kunnen wel toegelaten worden. Let op dat ook een overstap in een Schengenland (of een van de andere genoemde landen) ertoe leidt dat het niet meer mogelijk is naar Amerika te reizen.

Net als het eTA voor Canada wordt het ESTA voor Amerika nog steeds toegekend. Reizigers die een aanvraag voor een ESTA indienen ontvangen hun goedkeuring over het algemeen binnen 3 dagen, maar het ESTA kan alleen voor een reis naar Amerika gebruikt worden als de reiziger in de 14 dagen voor aankomst in Amerika niet in een van de eerder genoemde landen is geweest. 

Visumaanvragen opgeschort in veel Aziatische landen.

Terwijl het voor Canada en Amerika nog gewoon mogelijk is de benodigde reistoestemmingen aan te vragen, hebben verschillende Aziatische landen de toekenning van e-visums opgeschort. Zo hebben India, Vietnam en Cambodja het aanvraagformulier voor het e-visum afgesloten. Momenteel kunnen reizigers dus geen aanvraag voor een visum voor India, Vietnam of Cambodja aanvragen. 

Vietnam maakt alleen uitzonderingen voor diplomaten, experts, managers en hooggekwalificeerde werknemers die nodig zijn om de Vietnamese economie op gang te houden. Deze personen kunnen echter geen e-visum Vietnam aanvragen, maar dienen via hun Vietnamese samenwerkingspartner een visum te regelen. Voor Cambodja kan momenteel alleen een fysiek visum bij de ambassade aangevraagd worden en geen elektronisch visum.