Coronacompensatie: 50.000 euro voor Gevangenismuseum

VEENHUIZEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld heeft een subsidiebedrag van 50.000 euro beschikbaar gesteld aan stichting Nationaal Gevangenismuseum Veenhuizen. Het bedrag is een tegemoetkoming in de tekorten die de stichting heeft opgelopen door de gevolgen van de coronacrisis.

Wethouder Alex Wekema vertelt hoe het college tot het besluit is gekomen: “Het Gevangenismuseum is in 2020 en 2021 langdurig dicht geweest vanwege de coronamaatregelen. Dat heeft onder meer tot grote financiële tekorten geleid. Voor ons is het Gevangenismuseum een heel belangrijke instelling. Zowel in cultureel als ook in toeristisch en economisch opzicht. Helaas zijn onze middelen niet toereikend om alle schade te vergoeden, maar met deze bijdrage willen we wel verantwoordelijkheid nemen en het belang van het museum onderstrepen. We kunnen dit bekostigen dankzij de rijksbijdrage voor corona en cultuur.”

De financiële bijdrage is met name bedoeld om het museum in het resterende kwartaal van 2021 te ondersteunen.