Coronamaatregelen verpesten sprookje van het Nationaal Tuigpaardenconcours

NORG – Het leek zo mooi. Na een jaar afwezigheid zou het Nationaal Tuigpaardenconcours in Norg op 27 juli 2021 weer doorgang vinden. Daarmee zou het het eerste evenement in de gemeente Noordenveld zijn na de versoepeling van de coronamaatregelen. Omdat het evenement op een afgesloten terrein plaats zou vinden hoefden bezoekers geen anderhalve meter afstand te houden. Wel kregen bezoekers, deelnemers en vrijwilligers alleen toegang tot het Nationaal Concours als zij vóór 13 juli 2021 volledig gevaccineerd waren of bij de ingang een negatieve testuitslag van maximaal 40 uur oud konden overleggen voor het betreden van het wedstrijdterrein. Testen kon heel eenvoudig en gratis via www.testenvoortoegang.org, waarvoor het evenement was aangemeld.

Het sprookje bleek echter te mooi om waar te zijn. Afgelopen vrijdag maakte het kabinet bekend dat eendaagse evenementen weliswaar door mogen gaan, maar dat iedereen een vaste zitplaats moet hebben. Met coronatoegangsbewijzen, zoals in het geval van het Nationaal Tuigpaardenconcours mag maximaal tweederde van de reguliere capaciteit gebruikt worden. Wel is een negatieve test als toegangsbewijs nog maar maximaal 24 uur geldig, in plaats van de 40 uur die eerder gold. Dat heeft grote invloed op de organisatie van het Nationaal Tuigpaardenconcours.

‘Wij zijn erg teleurgesteld over de maatregelen,’ geeft voorzitter Reinder Auwema van de Stichting Norgermarkt Concours aan. ‘Op basis van deze ontwikkelingen zie ik niet in hoe het Nationaal Tuigpaardenconcours nog door kan gaan. Het is te kort dag, te complex en te ingewikkeld om nu binnen veertien dagen alles nog te veranderen.’

De Stichting heeft er de afgelopen periode alles aangedaan om het concours door te laten gaan. ‘We hebben veel overleg gehad met alle betrokken partijen, zoals de gemeente Noordenveld, provincie Drenthe, sponsoren en met andere partners, zoals horeca en verhuurders van tenten en tribunes,’ zegt Auwema. ‘Trouwe sponsoren en leveranciers zeiden hun steun toe. We hadden alles heel goed geregeld, ook met de controles.’ Hij is er dan ook zeker van dat de Stichting prima in staat was om het concours op veilige en verantwoorde wijze te organiseren. ‘We hebben er een enorme slinger aan gegeven. Deelnemers waren ook geënthousiasmeerd. Voor hen was Norg ook een nieuw begin na een lange tijd zonder wedstrijden. Nu wordt alles onder de voeten weg geslagen en gaat het hele gebeuren uit als een nachtkaars.’

Op 5 september 2021 staat ook nog het regionale concours op het programma in Norg. Daarover neemt de Stichting Norgermarkt Concours later een beslissing. ‘We gaan ons eerst herpakken,’ zegt Auwema. ‘Natuurlijk zullen we ervoor zorgen dat de afwikkeling van het nationale concours goed wordt geregeld. De mensen die al kaarten hadden gekocht krijgen hun geld terug en we zullen goede afspraken met leveranciers en dergelijke maken.’ Het is de bedoeling dat het Nationale Tuigpaardenconcours op 26 juli 2022 weer wordt georganiseerd.