CPB: recessie onafwendbaar door coronacrisis

REGIO – Nederland komt hoe dan ook in een recessie terecht door de uitbraak van het coronavirus. Dat blijkt uit de prognoses van het Centraal Planbureau (CPB), dat vier verschillende scenario’s optekende voor de ontwikkeling van de economie voor dit jaar. De verwachting is dat de krimp ernstiger is dan de kredietcrisis in 2008.

In het meest gunstige geval krimpt de economie met 1,2 procent, in dit scenario veert ze economie in het derde kwartaal weer op na een flinke maar korte dip. In het meest heftige scenario krimpt de economie met 7,7 procent. Als dat gebeurt zou de economie pas over een jaar weer herstellen. Dat de gezondheidscrisis uiteindelijk ook een finianciele crisis veroorzaakt lijkt niet af te wenden. Ook loopt de werkloosheid in alle gevallen op, in het ergste geval zelfs tot 9,4 procent. Nu heeft Nederland volgens de laatste cijfers een werkloosheid van 3,4 procent.

De overheid probeert met steunmaatregelen ontslagen en faillissementen te beperken. De steunmaatregelen van het kabinet zullen de staatsschuld flink doen oplopen, maar niet tot een gevaarlijk hoog niveau, volgens economen. In het ergste geval zal de staatsschuld groeien tot 73,6 procent van het bbp, ruim onder een niveau dat economen zien als risicovol. Nu is dat 48,6 procent van het bbp.