D66 bundelt krachten

d66

REGIO – De voorgenomen gemeentelijke herindeling en de steeds intensiever wordende samenwerking tussen de Westerkwartiergemeenten vraagt om bundeling van krachten in de politieke arena. Daarom hebben de besturen van de D66-afdelingen Leek-Westerkwartier en Zuidhorn, gesteund door het regiobestuur, voortvarend stappen genomen om te komen tot één afdeling D66 Westerkwartier voor de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. D66 is een warm voorstander van een gemeentelijke herindeling. Het voordeel van grote gemeenten is dat er veel minder ondemocratische samenwerkingsverbanden bestaan, dat de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening verbetert en dat er op termijn financieel voordeel valt te behalen. Inmiddels is de eerste (oprichting)vergadering van de afdeling D66 Westerkwartier geweest. Het voorstel om tot een fusie te komen is door de leden van beide afdelingen met algemene stemmen aangenomen. De verschillende raadsfracties zullen uiteraard apart blijven bestaan, maar ze zullen duidelijk meer samen optrekken zodat D66 optimaal is voorbereid op de toekomstige gemeente Westerkwartier. De voorbereidingsgroep bestaat uit Anton Augustijn, Arnold van er Holst, Koos Winter en Don ten Brink. Uiterlijk 1 januari 2016 liezen de leden het nieuwe bestuur voor de afdeling D66 Westerkwartier.