D66: optimistische boodschappen uit Leek voor in troonrede

D66 12 sept 2

LEEK – Politiek gaat vaak over maatschappelijke problemen en de oplossingen die politieke partijen daarvoor hebben. D66 is benieuwd naar de dingen die wél goed gaan. Daarom ging D66 zaterdag wederom op veel plekken in Nederland met mensen in gesprek. Dit keer met de vraag: ‘Wat moet er volgens u in de troonrede?’ Veel mensen geven aan tevreden te zijn, maar men roept ook op tot meer begrip voor elkaar en om de problemen in de wereld niet te vergeten. D66-Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma: “Optimisme is typisch D66 en we hebben dan ook veel positieve boodschappen opgehaald. Uiteraard staan ook veel mensen stil bij de huidige vluchtelingenproblematiek. Het is hartverwarmend om te horen dat veel mensen vinden dat Nederland in staat is om meer vluchtelingen op te vangen." D66 heeft duidelijke ideeën over hoe het verder moet met Nederland. D66-politici en vrijwilligers zijn dan ook veel op straat te vinden om het D66-verhaal te vertellen. Maar D66 hoort ook graag van wat mensen zelf belangrijk vinden in hun buurt en wat zij willen doen om hun omgeving nog beter te maken. Gelukkig zijn de meeste mensen in Nederland optimistisch en toekomstgericht. D66-fractievoorzitter Mercedes Prinsen uit Leek: “Ik vind het nuttig en interessant om met inwoners uit Leek in gesprek te gaan. Bij onze inwoners zit zo veel creativiteit. Daarom luistert onze D66-afdeling graag naar goede ideeën en zoeken we naar nieuwe kansen voor Leek. Belangrijke punten van dit moment zijn: de nieuwe Westerkwartiergemeente en de ontwikkelingen n de zorg’. De mensen met wie D66 in gesprek ging, kregen de gelegenheid hun bijdrage voor de troonrede te delen met heel Nederland. Dat kon door ze op te schrijven op de “In gesprek met…”-kaart. Veel inwoners van Leek schreven hun ideeën op de kaarten. Alle ingevulde kaarten staan op de website Gesprekmetnederland.nl. Dit geeft een mooi beeld van de vele gesprekken die zijn gevoerd, de onderwerpen die daarin naar voren kwamen en de kansen die Nederlanders zien.