‘De aangeslagenheid regeert’

Aangeslagenheid… Dat was het woord dat regeerde tijdens de raadsvergadering vorige week woensdag. Wat een geisoleerd partijtje in de raad stuk kan maken… Men wou de burgemeester treffen… Dat is gelukt. Maar of Lijst Groen Noordenveld, want zo heet dit rebellenclubje, trots mag zijn op zijn afbrekende arbeid? Dat is de vraag. Ze kregen een met overgrote meerderheid aangenomen ‘Motie Van Treurnis’ aan de broek. Die voelde als voor de broek, want na afloop in de kantine zagen wij een mokkend groepje samenscholen. Asgrauw in het gelaat. Lijst Grouw Noordenveld. Niemand keurde ze een blik waardig… Niemand? Nou het herintredend raadslid Jan Klinkenberg… (Jan Kemkers: de Heintje Davids van politiek Noordenveld) werd bevangen door de geest van de barmhartige Samaritaan. Hij kwam in de hoek waar de klappen waren gevallen ruimhartig langs met wat er nog over was op het hapjesschaaltje… Het werd zowaar nog in dank aanvaard ook. Zo kwam er aan Koekoek’s martelgang van Kromme Lindert, zowaar nog een happy end. Want een martelgang werd het. Het was niet alleen die terugkoop van een stuk grond van van Zuylekom… Ook de burgemeester moest weer eens beschuldigd worden van "de schijn van belangenverstrengeling…". Aldus Koekoek, die weer "het handelen van de burgemeester niet integer vond". "U beseft niet half, hoe hard dat binnenkomt… Enkel om dat ik volgens U een vriendje van van Zuylekom zou zijn…? Man ik doe vaak boodschappen bij AH… Is Albert Heijn dan een vriend van mij… Het is  heftig, heftig… ik heb de van Dale er nog eens op nageslagen… Het zou betekenen dat ik door niet integer te handelen, omkoopbaar zou zijn…" Aldus van der Laan… Aangeslagen. Kort nadat Henk Koekoek uitgesproken was, vroeg fractieleider van de PvdA Anne Doornbos een schorsing aan. De rest van de fracties trokken zich terug en kwamen met een Motie van Droefenis terug. Daarin werd het handelen van de Lijst Groen Noordenveld omschreven als "met modder gooien" zonder dat er enig spoor van bewijs geleverd werd. Op voorstel van de fractieleider van Gemeentebelangen Ellen van der Hoog werd hoofdelijk gestemd. De hele raad sprak zich uit door met droefenis vast te stellen hun ongenoegen over de handelswijze van Henk Koekoek en de LGN. Minus Groen Noordenveld. Ofschoon… Pierre Baas wou zich van stemming onthouden. Daar stak Griffier Werner een stokje voor. Het mocht niet van de wet. Tineke Nieboer aarzelde ook maar stemde toch tegen. Opvallend. Van der Laan zat ondanks de gevolgen van de aanval van Koekoek en LGN de raad weer vlekkeloos voor. Bij absentie van Marry Brink moest invaller Tineke Nieboer de raadscommissie voorzitten. Duidelijk te merken dat ze ook aangeslagen was. Ze liet veel te veel lange stiltes vallen. Liet raadsleden vaak de tijd overschrijden, terwijl ze weer heel streng was richting PvdA’er Evert Janssen… De VVD liet LGN zien wat constructief oppositievoeren inhield. Zij gaven de PvdA wethouder alle steun bij de actie om uitgestroomde Novateccers in gemeentedienst onder te brengen. De samenwerkende Gemeenten in Westerkwartier voorbij het Piepke zagen deze handelswijze niet zitten. De VVD bij monde van de pasgetrouwde Robert Meijer riep de fracties in Westerkwartier op hun wegen te wijzigen. Een socialere kant op….! Hulde heren Robert en Arnold… Dat is constructief oppositie voeren! Ik heb hem al genoemd. Jan Klinkenberg van Groen Links. Hij volgt de nu al legendarische Otto Huisman in de raad op. Deze spontane spreker heeft sinds 1992 heel wat goodwill gekweekt. Nu zit het er op. We zullen hem vaak missen. Het fenomeen Otto… Jan Klinkenberg had er zin in. Gelijk zorgde hij voor een zogenaamd "Klinkenbergje". Dat is je pas in de 2de ronde met het debat bemoeien.
Daarna was het voor Hans van der Laan zaak iedereen te bedanken, die hem gesteund hadden. In de wandelgangen… Daar hoort dat. Dat waren er dus veel. Eindje verderop stonden de Grouw Noordenvelders rond Koekoek hun wonden te likken. Dat waren er dus weinig… Personen dan… Veel wonden… Het contrast was duidelijk. Op deze avond van de Motie van Treurnis…