‘De aap uit de pelsmouw en volkshuisvesting zonder huis en volk…’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Hoogtepunt uit mijn carrière… Ik ben genoemd… nee niet voor een hoger ambt, zoals de sprekende en zichzelf herhalend doctorandus uit Van Kooten en de Bie… Nee gewoon. Door onze gewaardeerde wethouder financien Gerrit Alssema… Onze CDA bewindsman versprak zich aldus: in het vuur van zijn betoog had hij het over inspraak en het begrip burger. "Oh sorry", herstelde hij zich vlug… "Geert kijkt nu heel boos"… Nu kijk ik de laatste tijd zelden boos. Ga maar na… Ik ben in een opperbeste stemming. Voor het eerst sinds jaren weer verliefd. Door mijn lezers geliefd… Dit is, zou ik denken het hoogtepunt van mijn anti-burgerlijke campagne.  B en W, het overgrote deel van de raad en de ambtenarij doen hun uiterste best het sociaal beladen begrip burger te vervangen door het wat algemenere en minder aanstootgevende begrip "inwoner". Een echte kampioen stopt na zoiets op het hoogtepunt van zijn carriere. Ikke niet… Heb er juist nog meer lol in U op de hoogte te houden van het wel en wee van onze gekozen volksvertegenwoordigers. Het was weer raak. De inspraakruimte waar over gesproken werd, beperkte zich tot de beinvloedbare. Het bleek maar te gaan om zo’n 6 % van de totale politieke ruimte in de miljoenen die besteed worden. Die werd netjes afgeperkt in de nota Noordenveld in balans. De redenering was: je kon de inwoners moeilijk laten inspreken over zaken die wettelijk vastlagen. Dat schept verkeerde verwachtingen. Henk Koekoek is het daar niet mee eens. De fractieleider van Lijst Groen Noordenveld is daarin zeer uitgesproken. Waarin niet, ben ik geneigd te zeggen. Overal hebben ze haast zulke opvattingen. Over inspraak ook dus… "Nu komt de aap uit de mouw" sprak Hendrik "geen taakafbakening… overal over moeten keuzes gemaakt kunnen worden door de inwoners. Doel moet zijn: Kostenbesparing…" Vulde Henk alvast maar in. Gerrit was daar niet van onder de indruk. "De aap kan weer terug in de mouw", sprak hij. Meer ingenomen was hij met de uitvoerige bijdrage van Ellen van den Have, waarin ik moeiteloos de hand herkende van het jongste fractielid Jos Darwinkel. Ik was er namelijk bij dat over dit onderwerp een uitvoerige en diepgaande discussie plaatsvond. Indrukwekkend… zoals daar het debat aangegaan wordt. Bij LGN weet ik dat niet. Ik ben er niet meer welkom. Henk Koekoek legde mij uit dat sommige fractieleden mij niet pruimen. Merkwaardig. Ik besteed aandacht aan de debatten in de raad. Daar moet een zichzelf respecterende partij toch blij mee zijn, zou je denken. Vooral na een pleidooi over vergaande inspraak… Dus bij LGN kan deze luis weer terug in de pelsmouw. Ik lig er niet wakker van.
Wel van de huisvestingsproblematiek. Na 10 jaar gesteggel met de woningcorporatie Actium over een te bouwen appartementencomplex op de Brinkweide in Norg wordt die dus afgeblazen. Door Actium zelf eindelijk. Zij mompelden uiteindelijk dat er niet voldoende vraag zou zijn naar de woningen. Waaronder veel huurwoningen… wel eens van woningnood gehoord wethouder Reint Jan Auwema en dame Dost, directrice van Actium. Wat probeert deze dame met haar riante salaris van €210.000 onze wethouder met zijn veel geringere salaris nou weer op de mouw te spelden? Ik vermeld de salarissen er maar even bij, want die bepalen in deze neoliberale tijd het verschil. Het wethoudertje zal denken… Een vrouw met zo’n riant salaris zal mij dat toch niet wijs maken. Jawel heer Reint Jan. Ze heeft je niks in de rekening… vraag het maar aan je collega Albert Smit van Assen. Vestigingsplaats van Actium. Die heeft het dikdoenerige vrouwtje de deur gewezen en nemen als gemeente Assen zelf hun verantwoordelijkheid… zelf bouwen als Actium liever speculeert op de beurs of gebouwen bouwt. In plaats van de hun opgedragen volkshuisvestingstaak uit te voeren… in Assen trekken ze hun conclusie. In Noordenveld niet. Uitgerekend door positieve opmerkingen van D66 raadslid van Lookeren Campagne later schoorvoetend ondersteund door Evert Janssen van de PvdA. Reint Jan Auwema kon zijn zelf opgelegde doctrine vanuit het neoliberalisme niet ontstijgen, dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid niet moest nemen. Doordat hij met vage plannen kwam over eventuele scholenbouw en daar dan weer sociale bouw op de plaats van die scholen… Jaja hoe lang moet dat weer duren? Hij kwam er mee weg. Nee, ik heb het al vaker betoogd. De huurder bestaat niet. Denkt men. Daar hoef je geen rekening mee te houden. Jos Darwinkel noemde laatst als oplossing voor stickierokers, die een jointje willen roken: "Koop dat maar in de stad". Het lijkt erop, dat de raad iets soortgelijk voorheeft met haar huurders. "Ga maar naar de steden… daar wordt nog wel gebouwd"… Volkshuisvesting in Noordenveld…: wel volk maar geen huurhuizen… hoeveel huurders zijn er eigenlijk gekozen in de raad? Wedden dat ze makkelijk op de vingers van een hand te tellen zijn