De betekenis van een boom

Leek Knotwilgen-8

LEEK – In Leek hielpen kinderen van de basisschool afgelopen donderdag bij het knotten van wilgen. Dit in het kader van een milieu-educatief programma voor scholen in het Westerkwartier. Enthousiast gingen de leerlingen aan het werk. Bovendien werden ze vooraf al bedolven met informatie over de wilg. Wat een wilg voor de natuur betekent, alles over de geschiedenis van de wilg. Prachtig, die lachende kinderen, bij een boom. Schril contrast ook met de situatie in de rest van de wereld, waar het vooral draait om terreur. De wilg had in dat opzicht veel meer betekenis, afgelopen donderdag.