‘De Borgen is zelf verantwoordelijk voor de staat van onderhoud’

Roden Gymlokaal nijlandspark

Gymzaal Nijlandspark

RODEN – Enige tijd geleden plofte er een brief op de deurmat van het gemeentehuis in Roden. Afzender: het bestuur van rsg De Borgen. In het schrijven liet het bestuur weten dat de gymzaal Nijlandspark in Roden constructieve gebreken vertoont. Of de gemeente – als economisch eigenaar- de gebreken wil herstellen. En dat wil Noordenveld dus niet. Bovendien werd gesteld dat jongeren overlast veroorzaken in en om de gymzaal.

Noordenveld is niet van plan voor de kosten voor gebreken op te draaien. Bovendien, zo liet de gemeente weten, is Noordenveld geen economische eigenaar van het gebouw, maar heeft slechts een economisch claimrecht als het gebouw niet meer door de school zou worden gebruikt. Dan vervalt het gebouw aan de gemeente.

Bovendien krijgt De Borgen in de Rijksbekostiging een vergoeding voor het voeren van groot onderhoud. Daarmee is de school, zo vindt de gemeente, zelf verantwoordelijk voor onderhoud. De gemeentelijke technische dienst heeft ter plaatse wel achterstallig onderhoud, maar geen constructieve gebreken geconstateerd. Volgens de gemeente zijn er wel enkele scheuren in de muur te zien, maar dat is het gevolg van zetting en is geen verborgen gebrek. Volgens de gemeente valt het verzoek van de school niet binnen de gestelde voorwaarden van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Noordenveld 2015. Derhalve wijst de gemeente het verzoek af. Wat betreft de gemelde overlast is door de contactfunctionaris al actie ondernomen. Dit geval is besproken in het netwerk sociaal wijkbeheer, waar ook de wijkagenten in deelnemen. Ook is de melding besproken binnen de wijkbelangenvereniging Middenveld. Met de eigenaar is contact geweest om aangifte te doen. De wijkagent en de jongerenwerker van WiN proberen de jeugd verder in beeld te krijgen en ze op hun gedrag aan te spreken.