De Borgen verbaasd over kritiek op nieuwbouwplannen

‘Slechts een beperkt deel gaat om vervanging en nieuwbouw’

LEEK – VZ Westerkwartier, de grootste partij in de gemeenteraad van het Westerkwartier, vraagt zich openlijk af of de gemeente wel moet investeren in een nieuwe schoolcampus van rsg de Borgen. Namens de partij heeft raadslid Johan de Vries vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Al langere tijd zijn er plannen voor een nieuw schoolgebouw voor de Borgen. Die dateren al uit de periode voordat directeur Margriet van Zonneveld-Drost aan het roer kwam te staan van de scholengemeenschap. Destijds was er sprake van een groot nieuwbouwproject dat 38 miljoen euro zou gaan kosten. Na de fusie van de gemeente Leek met Marum, Grootegast en Zuidhorn tot de gemeente Westerkwartier en de aanstelling van Van Zonneveld als directeur is de Borgen in gesprek gegaan met de nieuwe gemeente. Van een tientallen miljoenen kostend nieuwbouwproject is inmiddels geen sprake meer.

Eerder gaf Van Zonneveld in een interview met De Krant al aan dat de scholen van rsg de Borgen in Leek worden omgevormd tot één grote campus met een breed scala aan onderwijs, waarbij ook de bibliotheek en het kunstkwartier worden betrokken. Daarnaast moeten de ruimtes flexibel worden en moet het onderwijs meer worden geïntegreerd, zodat de verschillende onderwijsstromen meer contact met elkaar krijgen en van elkaar kunnen leren.

Raadslid Johan de Vries van VZ Westerkwartier is kritisch op de plannen van de Borgen. Zijn bezwaren richten zich met name op het gepersonaliseerde onderwijs en de het onderwijssysteem van ‘kunskapsskolan’ (kennisschool) dat de Borgen volgens hem wil doorvoeren. Ook zijn de kosten volgens hem te hoog. De Vries wil daarom van het college weten wat zij vindt van de kritiek op gepersonaliseerd onderwijs, of de nieuwbouw om deze reden wel een taak is voor de gemeente, waarom het project financieel verantwoord is en of de Oldenborg niet beter gebruikt kan worden voor jongerenhuisvesting in plaats van sloop. Ook vraagt hij zich af welke scholen hun ventilatie nog niet op orde hebben gemaakt, wat de kosten zijn van de verbetering van de ventilatie en of de scholen hiervoor geld kunnen lenen. Het liefst zou hij zien dat de Borgen zelf de nieuwbouw en renovatie van de scholen betaalt.

Directeur Margriet van Zonneveld-Drost van rsg de Borgen geeft aan dat zij verbaasd is door de kritiek van Johan de Vries van VZ Westerkwartier. Van de invoering van het onderwijssysteem van ‘kunskapsskolan’ (kennisschool) is geen sprake, geeft Van Zonneveld aan. ‘Wel willen we de campus in Leek gebruiken om de verschillende onderwijsstromen meer met elkaar te integreren. Dat is een landelijke tendens. Als Borgen willen we meer integratie, zodat de verschillende leerlingen meer met elkaar kunnen samenwerken en van elkaar kunnen leren.’ Daarbij wordt zoveel mogelijk gepersonaliseerd onderwijs toegepast, wat betekent dat gekeken wordt naar de individuele leerling en wat hij of zij nodig heeft om zo goed mogelijk te kunnen leren en ontwikkelen.

Van grote nieuwbouwplannen is eveneens geen sprake. ‘De eerste plannen dateren al uit de periode dat de oude gemeente Leek er nog was en ik nog geen directeur was,’ zegt Van Zonneveld. ‘In 2019 zijn wij opnieuw in gesprek gegaan met de nieuwe wethouder, Hylke Westra.’ Volgens de directeur moet er iets gebeuren aan de huidige gebouwen van de Borgen. ‘Sommige gebouwen hebben nog enkel glas en het tocht er ontzettend. We kijken echter niet alleen naar sloop en nieuwbouw, maar ook naar de mogelijkheid van renovatie.’

De gemeente heeft budget gereserveerd voor de nieuwbouw en renovatie van de gebouwen. Daarbij gaat het echter niet om bedragen van 30 à 35 miljoen waarover De Vries spreekt, zegt Van Zonneveld. ‘Bij mijn voorgangers was wel sprake van een groot en duur nieuwbouwproject, maar daar is nu geen sprake meer van,’ aldus de schooldirecteur. ‘Voor het grootste deel gaat het om het verbeteren van de bestaande gebouwen. Slechts een beperkt deel gaat om vervanging en nieuwbouw. We willen de gebouwen verduurzamen zodat de levensduur ervan wordt verlengd. Door de demografische krimp zullen we in de toekomst minder leerlingen krijgen, waardoor we ook minder vierkante meters nodig hebben.’

Zelfs wanneer de Borgen de bouw zelf zou willen betalen, zou dit niet mogelijk zijn. ‘Wettelijk gezien is de gemeente verantwoordelijk voor goede huisvesting van scholen in het voortgezet onderwijs en krijgen daar de middelen voor van het Rijk,’ zegt Van Zonneveld. ‘Daar kunnen we simpelweg niet omheen. Wij hopen op korte termijn een plan te presenteren richting ouders, leerkrachten en de gemeenteraad.’