De Drentse kei moet wijken (?)

RODEN – Niet één. Niet twee, maar tenminste tien briefjes, mails en telefoontjes op de redactie van de Krant. Aanleiding: het verdwijnen van de Drentse kei. Althans, in die veronderstelling verkeren veel inwoners van de gemeente Noordenveld nu blijkt dat de keien op verschillende plaatsen zijn verwijderd. Op verschillende plaatsen – en dan met name bermen- bleken op een goede dag de keien zomaar weg. Terwijl ze er echt niet alleen maar lagen ‘mooi te zijn’. Welnee: de keien hadden een doel: voorkomen dat auto’s het gras verrijden bijvoorbeeld en zo vast zouden komen te zitten in de soms boterzachte onderlaag. Keien ineens weg dus, al hadden de inwoners dat wél kunnen weten. Het heeft namelijk op de gemeentepagina in de Krant gestaan. En waarom? Vanwege de veiligheid van de grasmaaiers van Novatec. Kennelijk is men binnen Novatec en de gemeente niet zeker van het feit of de mensen op de maaimachines de keien wel zien liggen en er dus zomaar overheen rijden, met alle gevolgen van dien. De mensen die de keien missen, belden in sommige gevallen naar het gemeentehuis. Behalve de uitleg over de veiligheid- lees: behoud van de machines kregen ze te horen dat de gemeente van plan is alle stenen in de gemeente te verwijderen. En dus verdwijnen de Drentse keien voor het gemak van Novatec, aldus concluderen de kwade, in sommige gevallen zelfs woedende, bewoners en stenenliefhebbers. Eenmaal ‘los’ blijken de bewoners meer noten op zang te hebben als het gaat om het maaien, het maaibeleid en de medewerkers van Novatec. Zo is het zo onderhand een gegeven dat stoepen vaak glad zijn nadat gemaaid is. Stoepen liggen in veel gevallen dan namelijk vol gras, en dat maakt het bijzonder glibberig. Ook het feit dat er gemaaid wordt als het kletsnat is, is veel mensen een doorn in het oog. Er ontstaan in veel gevallen diepe sporen. En die schade, want dat is het, wordt niet hersteld. Het is het uitvoeren van de werkzaamheden en – hup- naar de volgende klus. Niet achterom kijken hoe je het achterlaat.
Bewoners hebben begrip voor de factor financiën, de kosten moeten zo laag mogelijk blijven en in bepaalde gebieden wordt al helemaal niet meer gemaaid. Dat is duidelijk en helder allemaal, maar dat wil, vinden de bewoners, niet zeggen dat er vervolgens maar een potje van gemaakt moet worden én dat alle keien zomaar van het Noordenveldse toneel moeten verdwijnen. Voorts vragen mensen zich af of er straks ook bomen gaan sneuvelen. Die staan immers ook in de weg als er gemaaid moet worden. Noordenveld is een ‘anti Drentse kei gemeente’, aldus luidt één van de conclusies, terwijl de verwachtingen met een echte, nuchtere Drent als nieuwe burgemeester toch echt anders waren. En dat terwijl er gewoon om de keien gemaaid kan worden. En dan er dan niet op de centimeter nauwkeurig omheen gemaaid kan worden, ach, dat nemen ze allemaal voor lief. Het gras dat daar en er tussen groeit, schijnt juist goed te zijn. Conclusie: lees vooral wél de gemeentepagina in de Krant. Dat voorkomt verrassingen. En irritatie, zoals in dit geval. Natuurlijk is er best leven na de Drentse kei. Maar in een gemeente waar inspraak zo hoog in het vaandel staat en te pas en te onpas geroepen wordt dat de inbreng en de mening van de burger zo enorm belangrijk is, had dit wellicht anders gekund. Misschien willen de voorstanders van de Drentse kei zelf wel maaien. Scheelt nog geld ook.
Vincent Muskee