De Eerste Wijk sociaal en agrarisch

VEENHUIZEN – Afgelopen vrijdag was er een feestje aan de Limietweg in het dorp Veenhuizen. Burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld opende officieel De Eerste Wijk. Een naam die recht doet aan de historie van het gebied. De Eerste Wijk is een bedrijf dat gericht is op re-integratie van mensen op de arbeidsmarkt. De doelgroep is breed, van gedetineerden, inwoners uit Noordenveld met een achterstand tot de arbeidsmarkt en mensen die gericht een dagbesteding zoeken. Ook vrijwilligers zijn welkom en is er een samenwerking met het onderwijs. Peter Scholten en Rika Schuiling zijn hierbij de bedrijfsleiders.

Er kan en gebeurt veel bij De Eerste Wijk. Zo is er een eigen kwekerij, wordt er gewerkt op het land met prei, graan en aardappelen, valt het onderhoud van diverse groenstroken onder hun beheer en zijn er werkzaamheden in de aangrenzende Hoptuin van bierbrouwerij Maallust.

Klaas Smid benadrukte de bijzondere plaats en historie van De Eerste Wijk. ‘Wij staan hier op dezelfde plaats waar in 1823 de eerste agrarische activiteiten van de Maatschappij van Weldadigheid plaatsvonden. Dat was toen 1 van de eerste sociale agrarische bedrijven in ons land. In die zin wordt die traditie nu voortgezet,’ sprak hij.  Er waren deze middag rondleidingen voor belangstellenden.