De Esborg ondertekende een SDG-alliantie. De Ongenode Gast was erbij

RODEN – Bij praktijkschool De Esborg in Roden ondertekenden afgevaardigden van Noordenveldse onderwijsinstellingen een SDG-alliantie. Daarmee volgt het onderwijs het voorbeeld van de Noordenveldse gemeenteraad, die zich ook al aan de zogeheten Sustainable Development Goals heeft gecommitteerd. De Ongenode Gast woonde de ondertekening bij.

Het is tien voor één als Jaap Oosterloo de Ongenode Gast vraagt of hij gezond is. Het is weliswaar rustig in de kantine van De Esborg (meer dan tien mensen zijn er op dat moment nog niet), maar de maatregelen rondom het coronavirus dienen serieus te worden genomen. En terecht, want inmiddels weten we maar al te goed dat ook in Noordenveld het virus rondwaart. De vraag van de directeur van De Esborg, die gelukkig met ‘ja’ kon worden beantwoord, was dan ook een terechte.

Wietze de Wind staat inmiddels gebogen over de presentielijst, die bij een eventuele besmetting gebruikt kan worden voor het bron- en contactonderzoek. Uiteraard is ook Anita van der Noord er. Zij is druk met het opstarten van een Noordenvelds platform, waarmee meer cachet wordt gegeven aan hoe de gemeente met de global goals aan de gang gaat.

Vanuit het onderwijs zien we onder andere Marjan Kolk van BBS de Verwondering, een school die zich altijd al bezighoudt met duurzaamheid en groen. Richard Veurman helpt enkele scholieren met het inschenken van koffie, Jolande Verbree is er namens De Rank en Bart van Bergen namens OBS de Poolster. Ook Han Sijbring, directeur van het overkoepelende OPON, luistert aandachtig wanneer de presentatie begint.

Bertus Jan Epema (samen met Van der Noord lid van de Noordenveldse PvdA/GroenLinks-fractie), start met een filmpje. Het gaat over het verdwijnen van biodiversiteit en speelt zich af in de toekomst, alwaar honing niet meer gemaakt wordt. ‘Zo dat was een somber verhaal’, opent Epema na de presentatie. ‘Maar ik denk niet dat het zo hoeft te lopen. Juist ook omdat wij steeds meer de SDG’s omarmen.’

Feitelijk zijn deze SDG’s richtlijnen voor een positieve en duurzame toekomst. ‘Met de SDG’s als leidraad, zal de wereld er over honderd jaar een stuk beter uitzien’, belooft Epema. Dat nu het onderwijs in Noordenveld zich aan deze doelen verbindt, doet Epema deugd. OPON-directeur Sijbring is eveneens positief. ‘Ik ben blij met het initiatief vanuit de gemeenteraad’, zegt hij. ‘In ons strategisch beleid staat dat wij iets met duurzaamheid willen doen. Dit past daar perfect in. Bovendien krijgen kinderen meer een stem. De ouders voeden niet alleen de kinderen op, maar ook andersom.’

Ook Oosterloo houdt nog een warm pleidooi voor de ondertekening, slechts heel even onderbroken door de zoemer. Die zoemer klinkt, zo merkt de Ongenode Gast, nog net als vroeger. Dwingend en zeurderig. Oosterloo hoopt dat de SDG’s als een ‘olievlek’ worden verspreid, maar realiseert zich dat de term olievlek waarschijnlijk niet heel handig gekozen is in dit opzicht.

Vervolgens staat er een presentatie van OBS de Poolster op het programma. Directeur Van Bergen heeft twee jongens uit groep 8 meegenomen, toevallig allebei Pieter geheten. De Poolster heeft de laatste jaren veel gedaan aan duurzaamheid en denken al langer na over hoe de toekomst eruit moet komen te zien. Met het thema biodiversiteit gingen ze aan de slag en hun bevindingen mochten ze zelfs presenteren aan prinses Laurentien, later door Epema nog ‘Leontien’ genoemd.

De beide Pieters hebben, samen met hun klasgenoten, duidelijk nagedacht over een duurzame toekomst. Het pad zoals de leerlingen van de Poolster die de afgelopen tijd hebben afgelegd, wordt in de presentatie stap voor stap uitgelegd. Zo was er de keer dat zij aan een nieuwe, gezonde salade werkte. Hoe die smaakte? ‘Ik heb hem niet gehad’, zegt één der leerlingen eerlijk. We zien een filmpje van een bezoek aan de Natuurplaats in Norg, waar Albert Henckel de kinderen voorlicht. Interviews met leerlingen levert een glimlach op onder de aanwezigen, door de vaak bijzondere en intelligente opmerkingen van de basisschoolleerlingen.

De Ongenode Gast, vaak bepakt met enig cynisme, moet toegeven positief verrast te zijn over de boodschap van De Poolster. Nee, de nationale bomendag zal hij niet snel meer in een kwaad daglicht stellen.

Het ondertekenen van de alliantie gebeurt door kinderen van De Poolster, scholieren van De Esborg en de betrokken onderwijspartijen. Het bord zal worden aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders van Noordenveld. ‘Misschien kan dit bord op de plaats van het portret van koning Willem-Alexander worden gehangen’, grapt raadslid De Wind nog. Laat het Koningshuis het niet horen.

Wat: ondertekening SDG Alliantie
Wanneer: vrijdag 25 september
Hoe laat: 13:00 uur