De Esborg viert de samenwerking met Terra MBO met lekkere gebakjes!

RODEN – Feest op de Esborg! De praktijkschool in Roden vierde het feit dat ze dit schooljaar een samenwerking zijn gestart met Terra MBO. De beide scholen van Onderwijsgroep Noord zijn een pilot gestart met een entreeklas op de Esborg in Roden. Een groep leerlingen van het PrO kunnen hierdoor het entreeonderwijs, het voormalige niveau 1 binnen het mbo, op hun eigen praktijkschool volgen. Op deze manier maken zij in een vertrouwde setting kennis met het mbo. De eerste ervaringen zijn voor de studenten, hun ouders en de docenten positief. Om dit te vieren trakteerde de nieuwe voorzitter van College van Bestuur Onderwijsgroep Noord Gerharda Tamminga op gebak voor alle studenten en gasten!