De fracties aan het woord: Gerard Willenborg

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, vindt u de komende tijd iedere week een column van één van de zittende fracties in de Noordenveldse politiek. Deze week valt de eer te beurt aan Gerard Willenborg, fractievoorzitter van het CDA Noordenveld.

Terwijl ik deze column schrijf zit ik, met poes Vlekkie op schoot, naast de kerstboom in een vredig huis. Was het in de lokale politiek ook zo vredig? Daar heb ik gemengde gevoelens bij.
In vogelvlucht schets ik een paar opvallende ‘dossiers’ van 2017 en de opvattingen die de CDA-fractie hierbij heeft? CDA-opvattingen die meegaan naar de verkiezingen in maart 2018 en daarna!
De realisatie van een totaal vernieuwde Albertsbaan betekent voor Roden eindelijk tastbare vooruitgang in het centrum van Roden. Inmiddels wordt mede op initiatief van de CDA-fractie gewerkt aan het verder opwaarderen van Roden. Wij zijn voorstander van een ruimhartige benadering die winkelen en recreëren in Roden overtuigend  concurrerend maakt ten opzichte van de omliggende gemeenten. Het niet samen optrekken van gemeente en Zakenkring vind ik onlogisch en ongewenst. Als het aan het CDA ligt wordt in de volgende bestuursperiode het nieuwe centrum daadwerkelijk gerealiseerd!
De hoog opgelopen perikelen rond Mensinge lijken complex, maar het idee dat een bloeiend cultureel centrum Mensinge verleden tijd zou zijn is voor het CDA altijd onbespreekbaar geweest. Wij hebben bij herhaling aangegeven dat het behoud van een hoogwaardig cultuurcentrum Mensinge essentieel is voor inwoners en bedrijfsleven van Noordenveld én voor de nieuwe Centrumfunctie van Roden. Wij willen ons na de verkiezingen juist verder inzetten voor een culturele functie met een  goed samenwerkend Museum, Theater en Cinema. Wij zien een Mensinge dat zich ontwikkelt tot een laagdrempelige organisatie waar alle vrijwilligers zich gewaardeerd voelen en vanzelf met plezier en trots ‘aan de bak’ kunnen!
Waar het om integriteit en omgangsvormen gaat hebben Gemeenteraad en College een uitgesproken voorbeeldfunctie  naar inwoners en bedrijfsleven toe. Volgens mij is dat in 2017 niet optimaal gelukt. In Noordenveld is de nadere integriteitsdiscussie van raad en college tot ons ongenoegen nog steeds niet gevoerd en uitgekristalliseerd. Het CDA maakt zich er sterk voor dat aan het begin van de volgende raadsperiode in ieder geval een werkbare en sluitende gedragscode voor Raad en College zal worden opgesteld.
Het CDA vindt het een vergeten kans dat het Van der Valk Hotel bij P&R Hoogkerk niet naar Peizermade is gehaald. Een eerste grote kans om de toegang tot de ‘Kop van Drenthe’ écht zichtbaar te maken! Het CDA wil dat de komende periode de afhandeling van de schadeproblematiek in de door bevingen getroffen dorpen beter worden gevolgd. Daarbij staat het CDA aan de kant van de inwoners!
Ons CDA-verkiezingsprogramma 2018 gaat ook concreet in op deze en andere  onderwerpen. Het programma is beschikbaar vanaf 12 januari 2018.  Kijk hiervoor op: https://www.cda.nl/drenthe/noordenveld.
Ik maak van de gelegenheid gebruik om namens de CDA-fractie u een gelukkig, gezond en opgewekt Nieuwjaar toe te wensen!