De Gewone Man in de Politiek, Wietze de Wind

 

Statistisch gezien komt ie niet zo veel meer voor in de gemeentelijke Politieke Arena van Noordenveld. De Gewone Man. Ik weet niet het opleidingsniveau van ieder raadslid, maar Wietze de Wind komt het eerst in aanmerking voor die titel. Kort daarop volgt  Hendrik Smeenge van Gemeentebelangen… Hem beschrijf ik wat later. Maar Wietze de Wind komt zeker voor de titel De Gewone Man in aanmerking. Ga maar na. Maurice de Hond deed in januari onderzoek naar deze categorie landgenoten… Als je ze hoort spreken, dan is er een groot verschil met hoger opgeleiden. De Hond sprak zelfs van een gigantische kloof. Ze maken zich veel meer zorgen om hun baan of financiële toekomst. Dat slaat zeker op Wietze de Wind, want hij is inmiddels ontslagen bij de Poelier, waar hij lang heeft gewerkt. Inmiddels werkt Wietze weer. Hij is betrokken bij het vervoer van jonge gehandicapten. Of dit betaald werk is weet ik niet. De kans is groot dat dit soort werk op vrijwillige basis moet gebeuren. Dat is ook een kenmerk van de huidige maatschappij. De lager geschoolden verliezen het heerst hun baan. Die worden het meestal overgenomen door niet betaalde vrijwilligers. Al dan niet onder dwang van de Sociale Diensten.

De hoger opgeleiden, die vaak werken op managerniveau lopen dat risico niet zo gauw. De Hond meldde dat in het zelfde onderzoek. De Gewone Man zit in de zorgen… De gestudeerde man heeft tijd zat met feestvieren of aan politiek te doen.

Geen wonder dat onze gewone man, Wietze de Wind in de raad maar weinig van zijn categorie om zich heen ziet… De hoger opgeleiden hebben vaak ook het hoogste woord. Wietze niet. Die is wat zuiniger met zijn teksten. terwijl Hendrik Smeenge nog wel eens de toehoorders in het Drents toespreekt, hoor je dat bij Wietze nooit. Geen wonder… het is een geboren Fries en daar is ie trots op ook. Hij komt van Kootstertille in de buurt van Zwaagwesteinde en Rottevalle. Dat geeft hem een soortgelijke achtergrond als een legendarische vakbondsman-politicus Sake van der Ploeg. In de naoorlogse jaren nog leider van de grote staking bij de Melkproductenfabriek de Ommelanden in stad Groningen. Wietze opereert op een wat bescheidener niveau. De tijd dat niet hooggeschoolden in de gemeenteraad het debat beheersten ligt ver achter ons. In Roden waren dat Yfko de Boer en zijn opvolger Froukje Ananias. In Norg mijn oom Hind Willems. Die was boer in Een-West, net als Hotze van Wijk ook raadslid voor de PvdA in Roden. Hotze werd in diezelfde periode door Yfco vaak voor gek gezet. Yfco had goede contacten met de verslaggever van de Leekster Courant. Daarin werd Hotze van Wijk vaak omschreven als: Hotze zwijgt en stemt toe.

Ook Wietze de Wind zit voor de PvdA in de raad. Hij is de woordvoerder voor de Zorg. Nee oppositionele klanken zul je uit zijn mond niet gauw vernemen. Hij vind de behandeling door college en ambtenaren meestal wel goed. Toen laatst de Win methode aan een herijking moest worden onderworpen, vond Wietze dat ook best. Dat er een boel geld is blijven liggen, dat al dan niet terecht, niet besteed is aan de Zorg. Behalve dan de raadsbrede constatering, dat geld voor de zorg voor de zorg moet blijven gereserveerd. Nee Wietze weet uit eigen ervaring wat het betekend om noodgedwongen zelf de handen uit de mouwen te steken door dat de zorg te kort schiet. Hij was zelf mantelzorger tot het overlijden van zijn echtgenote… Dat deed hij gewoon als vanzelfsprekend. Enige tijd geleden haalde hij de kolommen van de Krant met een Rozenactie, om andere Mantelzorgers te verassen met  hun noodzakelijke werk! Zo is Wietze. In de raad mag je hen dan niet zo uitvoerig horen. Buiten de raad, als sportbestuurder en als propagandist van de Zelfredzaamheid ‘Treed hij Pro-actief naar buiten’ Dat zegt hij zelf in het onvervalste zorgwerkers-jargon. Want zo is Wietze ook wel weer. Hij past zich aan… Ook aan de taal van de hoger opgeleide… Jammer eigenlijk. Dat zal vast wel de reden zijn dat laagopgeleiden nog altijd weinig kans maken op de binnenkort samengestelde lijsten voor de politieke Partijen voor de Raad. Met het oog op de komende verkiezingen. Het is eeuwig jammer dat Democratie niet automatisch betekent, dat de Gewone Man niet evenredig in de raad vertegenwoordigd zal worden tussen al die knappe koppen. Geen wonder dat het vertrouwen in politici door diezelfde Gewone Man niet bijster hoog is… Aldus weer dat onderzoek van Maurice de Hond… Onverschilligheid rest. De Honden blaffen… De Karavaan trekt verder…