‘De grillige weg van de democratie’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens ene eigen mening.

Programmabegroting 2017. Zou een hoogtepunt moeten zijn van het raadsjaar 2016. Het wou d’r maar niet van komen… die maandagavond 7 november vanaf 19 uur… Allemaal ongebruikelijke zaken bepaalden plaats, tijd en procedure… Normaal wordt er woensdags vergaderd. Nu op maandag.  Bovendien werden de reacties in tweede termijn gegeven. De eerste termijn was net als het antwoord van het college al schriftelijk afgehandeld. Nu werd er op voorstel van Jeroen Westendorp (CU) vanachter het spreekgestoelte gesproken. Normaal gebeurt dat achter de microfoon op de vaste plaats. Nee… spanning en sensatie viel er niet te verwachten. Daarvoor is de programmabegroting een te lijvig boekwerk. Veel zaken worden erin gemeld. Toch was een extra pikant nieuwtje tot in de raadzaal doorgedrongen. De gemeente Noordenveld wil de in haar bezit zijnde Enexis-aandelen te gelde maken. Echter voor aanvang was de verantwoordelijke wethouder Gerrit Alssema (CDA) er als de kippen bij dit meevallertje buiten de beraadslagingen te houden. Er zou nog teveel onzekerheid zijn over de exacte hoogte van opbrengst van deze aandelen. Dat was heel handig van Gerrit, want dan zou een klein tekort plotseling veranderen in een positief plaatje… Raadsleden weten over het algemeen wel raad met meevallertjes. In sommige moties werd ook al gerefereerd aan de Enexis gelden. Die werden dan ook niet aangenomen. Kwestie van de beer niet verkopen, voor ie geschoten is… of het er mee te maken heeft… Moties en amendementen waren er die maandagavond zat. Dik tien in totaal.  De opmerkelijkste haalde het niet. Dat was geen verassing. Spannend was het zeker niet… Nee. Er kwam geen cent extra voor het nijvere en druk lobbyende bestuur van de Stichting Mensinge. Op de tribune ook de actieve, hardwerkende en sympathieke directeur Ids Dijkstra. Verantwoordelijk voor een groot deel van het bruisende hart van Cultureel Noordenveld rond de Brink en de kerk. Heb het dit weekend weer zelf gevoeld bij het optreden van Jan Rot, die droomde van  een carriere als popmuzikant vanuit een hutje in Briltil(..) Alles heeft zijn prijs! Cultuurgoederen zijn belangrijk. Daar is iedereen het over eens. Maar als er een tekort is van een halve ton op de begroting, dan geeft politiek Noordenveld niet thuis… Het enige wat bereikt was, werd een zo genaamde vergoeding in nature. Er was iemand aangesteld om de vele actieve vrijwilligers te ondersteunen. Tieneke Nieboer, een van de drie raadsleden van LGN die zich aan het debat waagde, vroeg pathetisch “of die bijdrage in natura wel op draagvlak in het bestuur van Mensinge kon rekenen”… Tja, als je lot afhangt van een ingediende motie door LGN, dan weet je het meestal wel. Het enige dat bereikt werd was, dat de verantwoordelijke wethouder Alex Wekema (PvdA) het vuur na aan de schenen gelegd werd. Met wat welkome steun van zijn fractieleider Anne Doornbos lukte dat uiteindelijk. Alleen D66 en Groen Links  steunden de motie van LGN. Nee deze keer geen stakende stemmen zoals in 1984 bij de miljoenen overdracht van het Cultuurgoed Mensinge door de erven Kymmel aan de toenmalige gemeente Roden. Fraai beschreven door Henk Hendriks in de Krant, enkele weken geleden. De tijden zijn veranderd. Toen was politiek nog spannend en onvoorspelbaar. Tegenwoordig kun je de uitkomst van dit debat eenvoudig voorspellen.  Toch wisten de LGNers nog een succesje te boeken. Onder de noemer “Groen Noaberschap”  wordt nadrukkelijker een beroep gedaan op vrijwilligers voor groenvoorzieningen in de eigen omgeving. Reint-Jan Auwema adviseerde namens het college positief over een door LGN ingediende motie… Zo dreigt het brood uit de mond gestoten te worden van de traditionele groenverzorgers in de wijken en dorpen(..).
Als dank kreeg Reint-Jan Auwema voorlopig een streep door het budget van een ton voor “op fietse”, in afwachting van nadere besluitvorming in de raad over de uitvoeringsplannen.
Nee ik ben niet overtuigd van de formule van de beraadslagingen over de Programmabegroting 2017.  Wat nodig is,  is dynamiek en visie. Geen schriftelijke beantwoording en vergadering op maandag. Ik snap het wel. Op de oude manier werd soms tot diep in de nacht vergaderd. Dat was er nu niet bij. Burgemeester Klaas Smit wist uiteindelijk de hele begroting er vlot door te loodsen… Daar lag het zeker aan, dat het uiteindelijk om 11.41 echt afgelopen was. Nee de spanning en sensatie van 1984, zo treffend door Henk Hendriks beschreven, die mis ik wel. Geen wonder dat er stemmen gaan om dan 2017 te bestemmen als “Jaar van de Democratie”… Of dat helpt om een deze keer aardig volle raadzaal in 2017 ook echt te boeien…? We houden de moed erin…