De Harke Kuipersweg is een feit. De Ongenode Gast was erbij

NIETAP – In Nietap werd afgelopen week de nieuwe Harke Kuipersweg geopend. Deze weg, op de kruising van de J.P Santeeweg en de Natuurschoonweg, is aangelegd om de elf nieuwe woningen in Nietap bereikbaar te maken. De bekendmaking van een nieuwe straatnaam, laat dat nou net in het straatje van de Ongenode Gast passen. Hoog tijd om even polshoogte te nemen.

Tezamen met fotograaf Erik, zoekt de Ongenode Gast de gemeentegrenzen van Noordenveld op. In Nietap hebben ze gevoel voor show, dat bleek vorig jaar al tijdens de opening van de feestweek. Dit ter ere van het 325 jarig bestaan van het buurtschap Nietap-Terheijl.  Toen was het burgemeester Klaas Smid die, samen met leden van het bestuur van het buurtschap, als monnik verkleed door de straten struinde. Nu staat er aan het begin van het centrum een koets klaar. Het moge niet verwonderlijk heten dat er ook nu iets ludieks is bedacht.

Het is druk in het dorp. Fotografen verdringen zich en ook enkele camerateams zijn aanwezig. Goed om te zien dat Nietap veel aandacht krijgt. ‘Het heeft lang genoeg geduurd’, merkt één der aanwezige inwoners op. Daarmee doelt hij op de bouw van de elf woningen door Rottinghuis. Jarenlang vormde deze hoek een verwilderde plek in Nietap, door inwoners spottend ‘Het Oerbos’ genoemd.

Onder de aanwezigen zien we Lex Groenewold. Jaarlijks is hij mede verantwoordelijk voor de goedbezochte rommelmarkt van OBS de Flint. Als bestuurslid van het buurtschap is hij natuurlijk aanwezig. Datzelfde geldt voor Jan Smit, niet zo lang geleden nog – meer dan terecht – onderscheiden vanwege zijn verdiensten voor het dorp.

Het gezelschap richt hun vizier op de kruising van de Natuurschoonweg en de JP Santeeweg. Aldaar komt een schitterende koets aangereden, aangevoerd door een al even schitterend paard (beiden zwart van kleur). Het is een mooi schouwspel en bij het nieuw te onthullen bordje, houdt het paard halt. Daar stapt de achterkleinzoon van Harke Kuipers uit. Inderdaad, de Harke Kuipers naar wie de nieuwe weg wordt vernoemd. En hoe die achterkleinzoon heet? Harke Kuipers! Toeval bestaat niet. Met een prachtige hoed op zijn hoofd en bakkenbaarden waar Elvis ‘u’ tegen zou zeggen, kijkt hij om zich heen. Dat overigens voor deze entree is gekozen, is niet heel vreemd. Het rijtuig waarmee de achterkleinzoon vandaag arriveert, is door Harke Kuipers zelf gebouwd.

Dan is het tijd voor Koos Strijker om een woordje te doen. Als voorzitter van het buurtschap, geeft hij vandaag een stukje historische duiding. Zijn verhaal begint bij de geboorte van Harke Kuipers te Midwolde, en neemt ons mee naar 1907 toen de Nederlandse Tramweg Maatschappij de opdracht kreeg voor de aanleg van de Groningen-Drachten spoorlijn via Roden, Nietap en Leek. Hiervoor zou een huis moeten worden afgebroken, om toegang te krijgen tot ’t Piepke. Het plan van Harke Kuipers – naast caféhouder ook stelmaker – was echter om zijn café af te breken en daar een nieuw etablissement te bouwen, parallel langs de weg. Zo zou een flauwe bocht ontstaan en kon de trein aan de voorzijde rijden. Aldus geschiedde, en in 1913 werd de Tramhalte c.q. Café Kuipers geopend.

Het is een flink epistel wat Koos hier voordraagt, maar de aanwezigen luisteren aandachtig. Onder hen wethouder Henk Kosters, die even later het straatnaambordje onthuld. Dit doet hij onder applaus, waarna de genodigden richting Café De Waag trekken.

Jan Zijlstra blijft nog even napraten. De handen van de conservator van Museum Nienoord beginnen alweer te jeuken. ‘Ik zie een soort mini-tentoonstelling voor me’, zegt hij, doelend op het verhaal van Kuipers en het zelfgebouwde rijtuig. ‘Dit is veel te leuk om niets mee te doen.’ Wie weet krijgt dit muisje nog een alleraardigst staartje…

Wat: officiële opening Harke Kuipersweg
Wanneer: dinsdag 28 mei
Hoe laat: 16:00 uur