De Hoeksteen in Leek wordt verbouwd

LEEK – Protestantse kerk De Hoeksteen aan de Lindensteinlaan in Leek wordt verbouwd. Maandag zullen de werkzaamheden starten. De kerk is toe aan groot onderhoud. Daarnaast vraagt de uitstraling van de kerk binnen en buiten om modernisering. De kerk wil daarmee aansluiten bij haar nieuwe missie om een ontmoetende kerk te zijn. Dit betekent dat er meer ruimte komt voor kleinschalige bijeenkomsten. Ook komt er een stilteruimte die apart van de kerk toegankelijk wordt, zodat deze doordeweeks gebruikt kan worden voor meditatie, herdenking of bezinning, ‘Als Protestantse Gemeente Leek-Oldebert zijn we een actieve kerkelijke gemeente met veel aandacht voor ontmoetingen binnen en buiten de kerk. Deze open houding maakt dat we met vertrouwen en verwachting de toekomst van onze kerk tegemoet zien. Natuurlijk hebben we te maken met een dalend ledenaantal. Dat is een landelijke trend. Gelukkig zien wij ook veel jongere gezinnen naar onze kerk komen. Ik vind dat een hoopvol perspectief’, zegt Henk Riezebos, voorzitter van de kerkenraad. De kosten van de verbouwing worden grotendeels betaald uit de financiële reserve die de kerk heeft opgebouwd door onder meer verkoop van De Braamstruik aan de George Wilhelmlaan, verkoop van de pastorie aan het Vredewoldplantsoen en de reserveringen voor groot onderhoud. Daarnaast is de kerk gestart met een financiële actie, die de komende maanden ook voor de inwoners van Leek zichtbaar zal worden. Tijdens de verbouwing gaan de kerkdiensten gewoon door. De bijeenkomsten voor kinderen op zondag en de doordeweekse vergaderingen worden verplaatst naar bijgebouw De Westwing en de kerk op De Dam. In het voorjaar is de verbouwing klaar en vindt een feestelijke heropening plaats.