De inwoner reageert wel via Facebook, maar verlaat zijn huis er niet voor

Raad van Noordenveld

Vorige week twijfelde ik in deze column al over de opkomst bij de inloopavonden voor de raads- en coalitieakkoorden. Die twijfel bleek gegrond, aangezien de opkomst betreurenswaardig kan worden genoemd. Bij de aanwezige raadsleden rijst dan de vraag waarom de opkomst zo laag is. Pierre Baas gooide het op de weersomstandigheden, Menne Kamminga op de verwarring rond twee akkoorden en Harm Holman schatte in dat de inwoners misschien het idee hebben dat er niets met hun opmerkingen zou gebeuren. ‘Het leeft immers wel’, sprak hij stellig. Dat vond ik een opmerkelijke conclusie, aangezien ook online nog maar weinig reactie is gekomen op de twee akkoorden. Holman baseerde zijn uitspraak op het dagelijks leven, waarin hij toch vaak aanspraak krijgt op gemeentelijke zaken. Op verjaardagen is het Noordenveldse reilen en zeilen volgens hem vaak een gespreksonderwerp. Maar waarom komen die mensen – die blijkbaar wel een mening vormen over gemeentelijke kwesties – niet op dergelijke inloopavonden?
Het blijft een moeilijke vraag. Ik kan mij op zich vinden in wat Holman zegt. Vaak genoeg wordt er gesproken over de gemeentelijke politiek door ‘Jan Publiek’. Daarbij baseer ik mij niet alleen op de gespreksonderwerpen in de supermarkt of de kroeg, maar ook op Facebook. Berichten op de Facebookpagina van de Krant met betrekking tot de gemeente, leveren vrijwel altijd reactie op. Dat kan gaan om iets kleins als het legen van afvalcontainers, of iets groters zoals de aanleg van mountainbikeroutes in het Mensingebos.
Vooral dat laatste riep nogal wat reacties op. Het probleem van reacties via sociale media, is dat het al gauw verzand in een potje oud-Hollands moddergooien over en weer. Aan de andere kant is het een mooi instrument om draagvlak mee te meten. Zo zagen wij op Twitter dat de meerderheid van de stemmers vóór de aanleg van een mountainbikeroute is en op Facebook was een meerderheid juist tegen. Alle reacties in ogenschouw genomen, kunnen we concluderen dat meer dan de helft van alle stemmers tegen de MTB- route is. Saillant detail is het feit dat op Twitter de Krant werd verweten fel anti MTB-routes te zijn, terwijl op Facebook ons juist werd verweten heel erg voor de routes door het Mensingebos te zijn. Grappig hoe iedereen er zo zijn eigen interpretaties op na houdt.
Wat ik persoonlijk van de MTB-kwestie vind? Aan de ene kant is het een nobel streven van de gemeente Noordenveld om dé fietsgemeente bij uitstek te worden en daar past een MTB-route perfect bij. Aan de andere kant is er ongetwijfeld een alternatieve locatie voor een dergelijke route en moet je ervoor waken de natuur en de rust van de wandelaars te verstoren. Dat er nu wordt getwijfeld over de aanleg van de MTB-route is goed. Dat geeft tenminste aan dat er goed naar deze kwestie wordt gekeken en de betrokkenen worden gehoord. Persoonlijk denk ik dat de plannen worden afgeschoten. Jammer voor de verwoede fietsers onder ons, maar wanneer er onvoldoende draagvlak is, is het aanleggen van zo’n route uiterst onverstandig. En dat draagvlak – ons onderzoekje via Facebook en Twitter gaf het al aan – lijkt er niet te zijn.
Zo zie je maar wat je als inwoner kunt bereiken, door enkel je stem te laten horen. Een aantal belanghebbende en betrokken inwoners verzet zich al een hele tijd tegen de plannen voor de MTB-route en worden nu gehoord. Sowieso is mijn ervaring met de Noordenveldse politiek dat zij heel bereikbaar en benaderbaar zijn. Zo werden de zorgen van twee inwoners uit Norg die wél de moeite namen om tijdens de inloopavond binnen te wippen, direct serieus opgepakt door de aanwezige raadsleden.
De raadsleden maken zich nooit zo’n zorgen over de inloop van de inwoners. ‘Als er écht wat is, weten ze ons te vinden’, is een veel gehoorde zin in het Rodense gemeentehuis. En daar hebben ze ook wel weer gelijk in. Neem nu de Norgerduinen, waarbij de raadszaal uitpuilde met betrokken inwoners. Moeten we ons dus zorgen maken over de matige opkomst tijdens de inloopavond? Dat denk ik niet. Desondanks ben ik van mening dat juist de mensen die zich zo fanatiek laten horen op Facebook en Twitter, eens in gesprek zouden moeten gaan met de vertegenwoordigers van de inwoners van Noordenveld.  Misschien dat zij dan inzien dat de gemeentelijke politiek geen spelletje van bobo’s en hoge heren/dames is. Als voorbeeld neem ik even wethouder Wekema, die de aanwezigen in het gemeentehuis van Noordenveld (allen raadsleden en ondergetekende dus) trakteerde op een waterijsje. Omdat het zo warm was. Politici. Het  zijn soms net mensen.

Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema