De kanttekeningen van LGN bij nieuw beleid afvalinzameling

Henk Koekkoek 2014

Partij benieuwd naar mening inwoners

NOORDENVELD – De gemeente Noordenveld is van plan de afvalinzameling te veranderen. Dat is de afgelopen jaren overigens al gebeurd, bijvoorbeeld door het ophalen van plastic in zakken, de groene en grijze container zijn vernieuwd en bij plastic afval mogen nu ook verpakkingen van melk en vruchtensap. Maar dat is – zo vindt de gemeente- nog niet voldoende. Veel afval dat hergebruikt kan worden, wordt nog steeds verbrand via het afval voor de grijze container.

Nog tot en met 29 maart kan iedereen die dat wil reageren op de beleidsnota ‘afvalstoffen in Noordenveld’, voor de gemeenteraad definitief nieuw beleid vaststelt. ‘De op de gemeentelijke website enigszins verstopte vraag of er behoefte is aan een bijeenkomst over dit onderwerp, heeft geen reacties opgeleverd. Bijzonder, want via Twitter en e-mail blijkt dit onderwerp wel degelijk te leven onder de inwoners’, zegt LGN-voorman Henk Koekkoek (FOTO).
Het college van Noordenveld is voor een reeks wijzigingen: vanaf 1 juni kan in de plastic zak ook de verpakking van melk, vruchtensap en blik. De groene zakken zullen vanaf 1 juni iedere twee weken – in plaats van eens in de maand- gehaald worden. Ook zal vanaf die datum in een aantal wijken bij wijze van proef extra groenafval gehaald worden en zullen dit jaar nieuwe papiercontainers versterkt worden. Bewoners mogen de oude containers overigens houden. Vanaf 1 januari 2017 is het de bedoeling dat iedere vier weken – in plaats van twee weken- de grijze container met restafval geleegd wordt en in 2017 zullen in het centrum van Roden twaalf ondergrondse afvalcontainers geplaatst worden. In 2018 wordt, als het aan het college ligt, besloten of de grijze container gehaald wordt of dat inwoners vanaf 2020 zelf hun restafval weg moeten brengen. Behalve over deze door het college vastgestelde punten, wil LGN graag ook de mening van inwoners weten over andere ontwikkelingen. ‘Bijvoorbeeld of inwoners het handig vinden om nu voor 700.000 euro papiercontainers te vervangen’, zegt Koekkoek. ‘ Vervanging van de echt slechte containers is genoeg. Als restafval over een paar jaar niet meer wordt opgehaald, maar kan worden weggebracht naar een ondergrondse container, kunnen huishoudens het immers met een container minder doen. De huidige grijze container voor restafval kan dan papiercontainer worden. Dat bespaart een mooi bedrag’, schetst Koekkoek.
Ook wil LGN weten hoe inwoners denken over het aantal ondergrondse containers. ‘Die kunnen al in 2017 gebruikt worden als de grijze container minder vaak geleegd wordt, bijvoorbeeld voor de wegwerpluiers bij gezinnen met jonge kinderen en bij stankoverlast in de zomer. Ondergrondse containers kunnen vanaf 2017 bijvoorbeeld bij de supermarkten geplaatst worden voor als men snel van het afval af wil. Dan kunnen we meteen op beperkte schaal zien hoe zelf wegbrengen werkt.’
Ook oppert LGN de mogelijkheid dat de gemeente rekening houdt met beloning van inwoners voor een betere inzameling en het inzetten van kostenvoordeel voor tariefsverlaging. ‘Het college wil de eerste jaren de tarieven voor afvalstoffenheffing nog steeds laten stijgen. Kostenvoordelen zijn er echter wel. Er komt een miljoen vrij aan overgebleven opbrengst van de afvalstoffenheffing in de afgelopen jaren. Ook heeft de gemeente een nieuw contract voor verbranding van het restafval, waarmee 140.000 euro bespaard wordt. En de papiercontainers hoeven niet in een keer vervangen te worden. LGN vindt dat de tarieven voor de afvalstoffenheffing kunnen worden verlaagd, En bij het afval brengen naar het brengstation kan best een gewicht tot bijvoorbeeld duizend kilo per jaar gratis worden, in plaats van het huidige maximum van honderd kilo per jaar’, besluit Koekkoek