De keutel intrekken

Column 47

 

Je zal maar een omwonende van het Joh Smitpark zijn. Of een enthousiaste mountainbiker hopend op een volgende fase voor de door jou zo gewenste MTB-route. Je zou maar maandenlang hebben uitgekeken naar die ene beruchte gemeenteraadsvergadering in december. 18 december om precies te zijn. Die datum staat al maanden met rood omcirkeld in de agenda. Na vele bijeenkomsten, rondleidingen en vermoeiende gesprekken met mensen die anders denken over een MTB-route door het park mag je eindelijk een antwoord verwachten. Positief of negatief, deze avond gaat het gebeuren. Eindelijk is het zover en verzamel jij je met al jouw ‘lotgenoten’, of je nu voor of tegen de route bent, in het gemeentehuis. Urenlang kijk je naar een ‘discussie’ waarin partijen vooral de mogelijkheid pakken om hún standpunten te verkondigen en te verdedigen. Maar toch… de tijd verstrijkt. Wat het verdict van de raad ook wordt, je gaat naar huis met duidelijkheid. Hetzij opgelucht en blij, hetzij zwaar teleurgesteld. Duidelijk wordt het wel.

Tot die ongeschreven regel opdoemt. Een geschreven regel eigenlijk, zo later blijkt. Zomaar uit de hoge hoed getoverd door raadslid Harrie Rutgers (D66). Naar die gewenste duidelijk kan je fluiten. Maar geluk bij ongeluk, ook in januari staat de koffie klaar in het gemeentehuis van Zuidhorn! Daar waar de raad erin is geslaagd een beladen onderwerp als wel of geen MTB-route door het Joh Smitpark om te turnen tot een klucht. Angst? Geen idee, maar feit is wel dat de keutel is ingetrokken. Tenminste, voor één maandje dan. Voorlopig. Want er zal –uiteindelijk- toch echt een klap op gegeven moeten worden.

Laat ik eerst de (on)geschreven regel uitleggen. Deze is ooit door de raadsleden van Zuidhorn –als herenakkoord- in het leven geroepen om de fracties in de raad, én de afzonderlijke raadsleden, de mogelijkheid te geven een geagendeerd punt door te schuiven naar de eerstvolgende raadsvergadering, meestal één maand later. Van deze mogelijkheid wordt ook regelmatig gebruik gemaakt, hetzij niet overvloedig. Het kan voorkomen dat een fractie –of raadslid- graag meer informatie wenst te verzamelen, of nog een gesprek met iemand wil hebben. Het kan ook zijn dat het college meldt dat er ‘binnenkort’ meer over een agendapunt te vertellen valt. Kortom, als meer duidelijkheid is gewenst of in het verschiet ligt kan een fractie/raadslid besluiten de overige raadsleden te verzoeken het agendapunt te verschuiven. De raadsleden hebben elkaar beloofd hier zonder meer mee in te stemmen, wie het verzoek ook indient. Zie, een herenakkoord. Een ongeschreven regel die voor de zekerheid toch maar geschreven is.

Niet vaak heb ik bij een raadsvergadering gezeten en bij dit verzoek gedacht dat het totaal ten onrechte werd gebruikt. Daar is deze beruchte 18 december helaas verandering in gekomen. Na uren vergaderen en discussiëren besloot D66 raadslid Harrie Rutgers de raad te verzoeken het punt door te schuiven naar januari. Tegenstander van de MTB-route D66 zag dat een meerderheid van ChristenUnie, CDA en PvdA zich aftekende en besloot het enige middel te hanteren dat een stemming kon vermijden. Rutgers trok aan de noodrem en besloot de raad te vragen de (on)geschreven regel in werking te stellen. Pruttelend en sputterend gingen de andere fracties akkoord, want afspraak is afspraak. De (on)geschreven regel hanteren om een beslissing te vermijden en een verlies uit te stellen staat D66 slecht. De partij die –in mijn ogen terecht- geen heil ziet in een ombudspersoon. De partij die zich –naar mijn mening eveneens terecht- hard maakt voor de ondernemers en vecht voor zondagopenstelling van de supermarkten. Ook de partij die stevig twittert en daarbij klare taal niet weert. Een partij die zich in zowel Leek als Zuidhorn heeft ontwikkelt tot een partij waar naar geluisterd wordt. Met een indrukwekkende staat van dienst. En dat als oppositiepartij. Helaas sinds 18 december ook de partij die vergeet aan klantenbinding te doen en doodleuk honderden mensen terug laat komen voor een onnodig vervolg. De partij die op het laatste moment de keutel intrekt en weigert duidelijkheid te verschaffen. Een zucht van opluchting trok door de zaal bij de tegenstanders. Zij putten hoop uit het uitstel. Toch zal dit punt volgende maand wederkeren op de agenda en dan zal er wel een beslissing genomen moeten worden. Meerderheden verdwijnen niet. “We hebben nu een soort van kerstbestand”, liet voorstander van de MTB-route Mark Veenstra (PvdA) weten. En dat is precies wat het is. De uitslag is bekend, er is een meerderheid in de raad vóór de MTB-route. Die is er nu, en die zal er volgende maand ook nog zijn. Het is erg jammer. Vooral voor D66 Zuidhorn zelf. Tijdrekken siert de anders zo overtuigende partij niet.

Meediscussiëren over de herindeling of jouw mening laten horen? Laat het weten op Twitter @richardlamberst!