‘De komst van het IKC is belangrijk voor de toekomst van Marum’

Groen licht voor Integraal Kindcentrum, bezwaren van tafel geveegd

MARUM – De weg is vrij voor het toekomstige Integraal Kindcentrum (IKC) in Marum. De gemeenteraad van Westerkwartier veegde de bezwaren van omwonenden van tafel en heeft toestemming gegeven voor de bouw. Het is de bedoeling dat nog voor de zomervakantie de schep in de grond gaat op het trainingsveld van sportpark De Holten in Marum. Voordat dat zover is, hoopt de klankboardgroep nog wat kleine probleempjes weg te poetsen.

Christa Smink is secretaris van Marumer Belang en zit samen met Grietje van der Heide (ouder van een toekomstig kind van het IKC) in de klankbordgroep voor het verkeer. Ook maken omwonenden, Kindercentrum Het Zonnetje (neemt er straks haar intrek), scholen en een afgevaardigde van het voetbalbestuur deel uit van de groep. De komst van een Integraal Kindcentrum is belangrijk voor de toekomst van Marum, stelt Smink. ‘Je ziet het steeds meer, ook in andere dorpen bundelen scholen hun krachten en gaan samen in één gebouw.  Een grote school is belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp. We zijn erg blij dat er eindelijk groen licht is. Er is lang over gesproken.’ Ook met de locatie is Smink erg tevreden. ‘Op een sportpark is natuurlijk ideaal. Dat biedt kansen om ook bewegen ruimte te geven.’

Verkeerssituatie

Wel zijn er nog een aantal zaken waar Smink graag een oplossing voor ziet. Dat heeft alles te maken met de verkeersveiligheid. ‘Kinderen moeten veilig naar het ICK kunnen. Het is belangrijk om het verkeer eromheen goed te regelen. Het liefst scheiden we de verschillende verkeersstromen. Aparte routes voor fietsers, wandelaars en auto’s. Er is een snelheidsmeting bij de Alberdaweg uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren dat er structureel te hard gereden wordt. De inrichting van die straat is niet eenduidig.   Kruispunten en voorrangsituaties zijn niet allemaal gelijk aan elkaar en  de flauwe bocht bij de ingang naar de sportvelden in dezelfde straat nodigt uit om er hard doorheen te rijden. Wij zien het liefst dat er een haakse bocht wordt gemaakt om de snelheid eruit te halen. Tevens zien we hier graag voorzieningen tegen ongewenst parkeren aan de Alberdaweg. Ook de in- en uitrit aan de Hoornweg naar de parkeerplaatsen is een aandachtspunt. . Een looppad en een fietspad van de Hoornweg naar de Alberdaweg, van noord naar zuid, zou een goede oplossing zijn. En bij de inrichting van de Hoornweg zien we graag duidelijke wegmarkering met ‘schoolzone’. Nu de bezwaren van tafel zijn, kunnen we concreter worden. Op 28 april zitten we als klankboardgroep weer bij elkaar.’ De gemeente erkent de zorgen rond de verkeersveiligheid. Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi (VZ Westerkwartier) heeft beloofd alles in het werk te stellen om een fietspad aan te leggen.

Het ICK biedt onderdak aan verschillende partijen. De basisscholen OBS De Springplank en CBS De Bron zijn daar onderdeel van, maar ook kindercentrum Het Zonnetje en een buitenschoolse opvang, een consultatiebureau en de muziekschool van Kunstkwartier nemen hun intrek in het IKC. Als alles volgens plan verloopt wordt het centrum volgend jaar na de zomer in gebruik genomen.

Bezwaren omwonenden

Niet alle omwonenden zien de komst van het IKC zitten. De gemeente ontving vier bezwaren. Ze zijn vooral bang dat het gedaan is met de rust rond in de anders zo vredige buurt. Er zou te weinig rekening gehouden zijn met geluids- parkeer- en verkeersoverlast volgens de bezwaarmakers. Volgens de gemeente staat het ICK op ruim voldoende afstand van de huizen. Ook met de vermeende geluidsoverlast werd korte metten gemaakt. Uit uitgevoerde akoestische onderzoeken blijkt dat het stemgeluid van spelende kinderen de grenswaarden niet overschrijdt.

De plannen voor het IKC dateren al uit 2018. De voormalige gemeente Marum had al een potje gereserveerd voor de bouw. Dat bleek na de herindeling van het gemeente Westerkwartier door prijsstijgingen onvoldoende. Het bestemmingsplan moet nog wel gewijzigd worden voordat de schep de grond ingaat. Nu nog rust daar de bestemming ‘sport’ op, dat moet omgeturnd worden naar de stempel ‘maatschappelijk’. Op 21 april wordt er in de gemeenteraadsvergadering een klap op gegeven.

Wie op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen rond het IKC, doet er goed aan zich in te schrijven op de nieuwsbrief, tipt Christa Smink tenslotte. Dat kan via de website marumerbelang.nl.