De Kop Breed: deadline nadert

REGIO – Oktober inschrijfmaand, een belangrijke moment voor de Kop Breed. Deze maand zal namelijk moeten blijken of een substantieel deel van de huishoudens zich gaat laten aansluiten op het hoogwaardige breedbandnetwerk van De Kop Breed. Dat is van essentieel belang voor het doorgaan van het project. Alleen bij voldoende deelname is het project economisch haalbaar. Het streven is om zo spoedig mogelijk met de aanleg van start te gaan. Er is reeds een aannemer geselecteerd, namelijk Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken B.V. Zodra de vóórinschrijving is afgesloten is duidelijk met welke adressen Van Gelder aan de slag kan gaan. Aan de hand daarvan wordt een definitieve planning voor de uitvoeringsfase gemaakt. En zoals het nu lijkt gaat in de loop van november de schop de grond in. Degene die zich niet vóór 1 november hebben aangemeld kunnen dit pas weer doen ná oplevering van het netwerk. Echter zij kunnen niet meer profiteren van dezelfde gunstige aansluitvoorwaarden als tijdens de voorinschrijving. Men draait zelf op voor de kosten van de aanleg naar de woning en betaalt tevens met terugwerkende kracht de buitengebiedtoeslag.

Heeft u zich nog niet aangemeld of een keuze gemaakt voor één van de providers?

Heeft u nog vragen en/of twijfels: komende 2 weken zijn er nog inloopspreekuren:

MFA De Doefkamp, Hoofdstraat 21B, Roderwolde, dinsdag 20 en 27 oktober, 19.00-20.00 uur. Buurthuis ‘De Schakel’, Groningerweg 92A, Peizermade, maandag 19 en 26 oktober, 19.00-20.00 uur. De enorme inzet van de werkgroep van De Kop Breed lijkt te gaan worden bezegeld gezien de vele belangstellenden die zich reeds hebben aangemeld en een abonnement hebben afgesloten. IJs en wederdienende zal ons netwerk in maart worden opgeleverd en door de coöperatie in beheer kunnen worden genomen en zal de coöperatieve gedachte “met elkaar, voor elkaar” gestalte krijgen!