De Kop Breed kan nu écht aan de slag

ondertekening contract

RODERWOLDE – Onlangs is de lening die door de provincie beschikbaar wordt gesteld voor de aanleg van het breedband netwerk in Roderwolde en omstreken definitief vastgelegd. Op het provinciehuis in Assen werd het contract ondertekend door de gedeputeerde van de provincie Drenthe, Harriet Middendorp (voorzitter van de coöperatie De Kop Breed) en directielid Evert Blansjaar. De Kop Breed kan nu aan de slag met de definitieve voorbereidingen voor de aanleg van hun eigen netwerk. Het plan en de aanvraag waren voor de zomer al in Gedeputeerde Staten behandeld en toegekend. Hiermee was en is binnen het project een mijlpaal bereikt. Na hard werken is De Kop Breed hiermee het eerste initiatief in Drenthe dat van start kan. Er is de afgelopen weken hard gewerkt aan de voorbereidingen van de aanbesteding. Inmiddels staat op de website (www.dekopbreed.nl) een uitnodiging aan geïnteresseerde aannemers om een voorstel te doen voor het ontwerp en de aanleg van het netwerk. Het betreft een Fiber tot he Home netwerk naar alle woningen en bedrijven in Roderwolde en omgeving. Het streven is dat er dit najaar daadwerkelijk kan worden begonnen met de aanleg van het netwerk. Op vrijdag 11 september zal de volgende bewonersbijeenkomst plaatsvinden. Tijdens deze avond worden de bewoners op de hoogte gebracht van de voortgang rond de aanleg van het netwerk en zullen een aantal geselecteerde providers gepresenteerd worden. Zie ook www.dekopbreed.nl.