‘De kracht van Noordenveld is de kracht van het samenzijn’

Wethouder Jeroen Westendorp reflecteert op een roerig jaar

RODEN – Nog even en het jaar 2021 komt ten einde. Een roerig jaar met veel onrust en onzekerheden. Opnieuw een jaar waarin Corona en de maatregelen ons in de greep hielden. Terwijl buiten de schemer invalt en de lichtjes ontstoken worden, reflecteert wethouder Jeroen Westendorp op een onrustig jaar. Daarbij spreekt hij een duidelijke wens uit. “De kracht van Noordenveld is naar mijn idee de kracht van het samenzijn. Corona heeft voor verdeeldheid gezorgd. Maar ik hoop dat we deze kracht blijven aanboren. Dat we dingen blijven organiseren en dingen samen oppakken. En dat we relaties blijven aangaan. We hoeven niet altijd eens te zijn. Ik hoop dat we elkaar weer de hand kunnen geven en elkaar begrijpen.”

In april van 2018 maakte Westendorp bekend dat hij na zes jaar raadswerk een stapje terug te willen doen. Wonderlijk genoeg werd het een stapje vooruit, want slechts twee weken later kwam naar buiten dat hij werd voorgedragen als kandidaat-wethouder. Inmiddels zijn we drieënhalf jaar verder en is zijn eerste termijn bijna ten einde. De baan als wethouder past Westendorp perfect. “Ik denk dat ik middenin de samenleving sta. Ik heb verbinding met jonge mensen, omdat ik zelf kinderen heb. Omdat ik zelf nog ouders heb, begrijp ik goed waar ouderen tegen aanlopen. En omdat ik zelf veertiger ben, denk ik dat ik de levensvragen van dertigers, veertigers en vijftigers ook aardig begrijp.” Het wethouderschap noemt hij een belangrijke en dienstbare functie. “Je bent als wethouder een schakel in de gemeente. Heel mooi is dat. Een schakel als het gaat om contact met de inwoners.”

Het is niet de leukste periode geweest om wethouder te zijn. “Wat een onrustig jaar ligt er achter ons. Dan mag je weer dingen wel, dan weer niet”, blikt Westendorp terug. “Het is een periode geweest met veel onzekerheden, over de toekomst, over onze vrijheid en over onze gezondheid. We moeten niet vergeten: het virus is onze vijand, niet de regels. Ik ben bang dat deze periode van onrust nog wel even zal blijven.” Het brengt grote uitdagingen mee voor zijn functie. “Corona heeft tot verdeeldheid geleid. Dat merk ik onder vrienden, collega’s of vrijwilligers bij clubs en verenigingen. Mensen hebben behoefte aan een duidelijke lijn naar de toekomst. Het vertrouwen in de politiek is gedaald”, vervolgt hij. “Dat merk ik ook in de gemeente. Een overheid is er om mensen te dienen. Het is een opgave voor de toekomst om weer duidelijk te maken dat wij er voor de mensen zijn.”

Hoewel Westendorp alle begrip heeft voor de maatregelen, maakt hij zich wel zorgen om de gevolgen voor de samenleving. “Dit is echt wel iets waar ik langer over nagedacht heb”, begint hij. “We zitten nu veel meer in onze eigen bubbel. En ja, veel mensen zijn wel gelukkig daarin. Maar ik zie het zo: tussen al die bubbels zit lucht. Uiteindelijk moet men wel weer een relatie met elkaar aan kunnen gaan. Die lucht moet er tussenuit. Alles wordt lastiger als je elkaar niet kan ontmoeten. Als je nou kijkt naar sport”, vervolgt hij, “dan gaat het niet alleen om het sporten. Een sportclub verbindt mensen, het is een plek waar je elkaar ontmoet. Maar ik merk: de sjeu is er wat af. Iedereen wil wel wat doen voor de club, maar dat lukt niet als je elkaar niet kan ontmoeten.”

Westendorp is een bevlogen wethouder. Iemand die kritisch op zijn eigen handelen, bijna nederig de functie vervult. “Ik kijk weleens even écht in de spiegel”, vertelt hij, “en dan gaat het er niet om of ik het goed heb gedaan, maar heb ik geprobéérd het goede te doen. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken, maar wij mogen steeds oprecht proberen een relatie aan te gaan met de inwoners. Een gesprek aan te blijven gaan met de samenleving. Kijk, als wethouder krijg je af en toe tegenwind of tegengas, dat is goed”, vindt hij. “Als college moeten we helder en transparant zijn en goed beargumenteerd tot beslissingen komen. Daar mag op gereageerd worden, dat hoort erbij. Inwoners hebben een eigen belang; de gemeente staat voor een gemeenschappelijk belang. En daar hoort een afweging van belangen bij. Dat betekent ook dat niet iedereen het ermee eens is. Ik merk dat het lastiger is geworden te zoeken naar een gemeenschappelijk belang. Maar we hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn. Laten we elkaar wel de hand geven en proberen elkaar te begrijpen.”

Noordenveld is een gemeente waar Westendorp met plezier werkt. Zo tegen het einde van zijn eerste termijn wil hij niet teveel terug kijken. “Politiek is vooruitzien”, lacht hij. Tóch springen twee zaken er echt uit. “De afgelopen jaren hebben we samen met alle sportverenigingen ontzettend veel geïnvesteerd in sport. Dat was één van de ambities bij aanvang van dit college en ik vind het echt een resultaat van de afgelopen tijd. Er is een breed draagvlak om Noordenveld op dit vlak toekomstbestendig te maken. Sport verbindt, dus eigenlijk investeer je zo ontzettend veel in de samenleving”, aldus Westendorp. Dat ook gezondheid meer en meer op de agenda staat, is hij trots op. “Er is een breed draag vlak in de gemeenteraad voor een positieve blik op gezondheid. En er is het besef ook dat gezondheid meer is dan niet ziek zijn. Het gaat om zaken als nabuurschap; omzien naar iemand die eenzaam is.”

Echt serieus vooruit kijken op politiek vlak; dáár waagt Westendorp zich niet aan. Op dit moment heeft de ledenvergadering van zijn partij zich nog niet uitgesproken en is dus nog niet (officieel) bekend of hij opnieuw wordt voorgedragen voor een wethouders positie. Extra moeilijkheid is dat hij deze positie vervult ook namens het CDA en dat ook deze partij daar wat van moet vinden. Mocht hij niet opnieuw voorgedragen worden of als de partijen niet genoeg stemmen krijgen, dan zal hij plaats moeten maken. Iets wat voor zo’n bevlogen wethouder lastig lijkt. “Tja”, lacht hij, “of het lastig zou zijn dit los te laten? Nou, ik zei al: als wethouder ben je een schakel, maar als wethouder ben je ook een voorbijganger. Ik ben niet in mijn eentje bezig met deze zaken. Let wel, ook betrokken ambtenaren werken hieraan en mensen in de samenleving.”

Vanuit zijn Christelijke achtergrond breekt er een tijd aan met een extra lading. “Uit mijn geloof haal ik dat alles begint met de ander te respecteren. De quote ‘heb je naasten lief als jezelf’ zegt alles. Zonder respect voor elkaar kom je er in de politiek ook niet. Dan kom je niet tot elkaar. Kerst is de tijd van omzien naar elkaar”, vertelt Westendorp. “Het is de tijd dat je echt even tijd hebt voor elkaar of dingen waar je telkens niet aan toekomst zoals het lezen van een boek of de natuur in gaan. Het is het feest van het licht. En licht hebben we nodig in een tijd dat het donker is. Zeker in deze onzekere tijden. We hebben licht nodig om op het pad dat we lopen de weg te vinden en we hebben licht nodig om door te gaan. Met moed en met hoop.” En dat is precies hoe Westendorp naar zijn gemeente kijkt. “De kracht van Noordenveld is de kracht van samenzijn. Laten we doorgaan met samen dingen organiseren en samen dingen oppakken. Corona heeft voor verdeeldheid gezorgd, tot aan de keukentafel aan toe. Maar laten we die kracht van het samenzijn blijven aanboren. Ik heb vertrouwen dat díe kracht niet verloren gaat.”