De Laatste Eer wil fuseren, verbazing bij Monuta


‘Een fusie is helemaal niet nodig’
RODEN – Uitvaartvereniging De Laatste Eer DLE) is 99 jaar. Honderd zal de vereniging niet worden, althans als het aan het bestuur en voorzitter Luuk Beuving in het bijzonder ligt. DLE namelijk, stelt haar leden voor een fusie aan te gaan met Yarden. Als tijdens de ledenvergadering (16 mei, Op de Helte, 20.00 uur) driekwart van de aanwezige(!) leden instemt, is de fusie een feit en houdt De Laatste Eer er na 99 jaar mee op. Ondertussen volgt Monuta, zij nemen sinds jaar en dag de uitvoerende taken voor DLE voor hun rekening, de ontwikkelingen met stijgende verbazing.

Eerst nog even Beuving. Hij liet via de Krant onomwonden weten dat de voorgenomen fusie vooral noodzakelijk is vanwege gebrek aan personeel. Er zijn, aldus de voorzitter, geen mensen te vinden die bestuurlijke taken willen overnemen van het verouderde bestuur. Van dat bestuur moet een aantal op wettelijke gronden aftreden. ‘De jongere garde heeft geen belang bij een bestuursfunctie bij een dooienclub’ zei Beuving letterlijk. Bovendien repte hij over ingewikkelde regelgeving en de straks toenemende invloed van De Nederlandsche Bank. ‘Bemoeienis van bovenaf’, aldus de preses, die daar kennelijk niet op zat te wachten. Immers: DLE had en heeft de zaakjes, zeker ook financieel, prima in orde. En dus rest volgens Beuving niets anders dan een fusie. Beuving en de nog zittende bestuursleden nodigden fusiekandidaten uit en besloten werd vervolgens met Yarden in zee te gaan. Beuving noemde meer geld én meer service als belangrijkste argumenten om voor die partij te kiezen. Een ander bestuurslid, Geert Homan, zag de zaken toch ietsje anders. Hij hoopt in tegenstelling tot de voorzitter dat de fusie afgewezen wordt en DLE gewoon blijft bestaan. Bovendien gaf Homan openheid van zaken als het ging om het financiële voorstel van Yarden. Uitspraken die op de burele van Monuta met verbazing voor kennisgeving zijn aangenomen. Sterker nog: ze rolden bij Monuta bijna van de stoel van verbazing.

Johan Aalders, inwoner van Roden en regiomanager bij Monuta, is dan ook met stomheid geslagen. ‘Wij hebben een beter voorstel neergelegd. En toch zegt de voorzitter dat Yarden meer geld bood. Bovendien verzorgen wij sinds jaar en dag de uitvaarten voor DLE en dat doen we naar volle tevredenheid. We hebben niets voor niets een 9.1 als rapportcijfer gekregen vanuit onze enquête die we altijd houden na een uitvaart. Veelal is Remi de Meijere in Roden werkzaam. Als de fusie met Yarden er komt, dan vrees ik voor zijn baan en voor de mensen de verzorging en het vervoer verzorgen heeft het ook gevolgen, zegt Aalders.

Aalders had graag de ledenvergadering van DLE, volgende week dinsdag dus, bijgewoond. Dat zal echter niet gebeuren. ‘Ik heb me aangemeld als lid. ‘Tot de fusie nemen ze echter geen nieuwe leden aan’, zo liet hij me weten. Maar: een kennis van me meldde zich veertien dagen later aan en mocht wél lid worden. Snap jij het dan nog?’ Kennelijk stellen ze de aanwezigheid van Aalders niet op prijs tijdens de ledenvergadering. Dan nog iets. ‘Wat veel mensen niet weten is dat de veranderende regelgeving, het zogenaamde solvabiliteitsverhaal, niet opgaat voor DLE. Jaren geleden heeft de vereniging namelijk de statuten gewijzigd. Geen argument dus om de vereniging op te heffen’, weet Aalders, ook al verbaasd over de aanpak van de bestuursproblematiek. ‘Het is wat Homan in de Krant al zegt, ze hadden in elk geval meer ruchtbaarheid aan het gebrek aan bestuursleden kunnen en misschien wel moeten geven. Gebrek aan mensen die een bestuurlijke taak willen vervullen is bij vrijwel elke vereniging aan de orde. Andere verenigingen doen er echter wél alles aan om mensen te vinden. Dat begint vaak met een noodkreet in een krant en eindigt met een advertentie waarin mensen  opgeroepen worden toch vooral bestuurslid te worden. Dat hebben ze bij DLE niet gedaan. Hadden ze mij maar gevraagd, eerder geïnformeerd. Na het verhaal in de Krant weet ik zo al drie mensen die zitting willen nemen in het bestuur en daar ook geschikt voor zijn. Was dat probleem ook getackeld. Wat mijn conclusie is? Nou ja, op basis van argumenten zie ik geen enkele reden tot fusie. En als je dat als vereniging wel besluit, dan kies je doorgaans voor de partij met het beste bod. Als de bedragen zoals genoemd in De Krant kloppen dan waren wij dat, net zoals wij dus al jaren en jaren een uitstekende band met de vereniging onderhouden. Het rapportcijfer zegt veel. Wat ons betreft komt er geen fusie. Laat de club ‘honderd plus’ worden. Laat het zoals het nu is. Ik wil namens Monuta best helpen het bestuur weer op sterkte te krijgen en wat betreft bemoeienis van bovenaf hoeft de vereniging zich dus ook geen zorgen te maken. Waarom ze dit dan wel door willen drukken? Ik heb geen idee. Dat is slechts gissen. Ik kan alleen zeggen dat ik, of beter: wij, echt enorm verbaasd en teleurgesteld zijn. En dus hoop ik oprecht dat leden tegen de voorgenomen fusie en daarmee tegen ook extra kosten stemmen,’, besluit Aalders.