De laatste van..Evert Nitrauw

EVert Nitrauw 2015

Eigenlijk wilde agent Evert Nitrauw per 1 augustus van dit jaar al stoppen. Toen namelijk was hij precies veertig jaar in dienst van de politie. Zijn werkgever haalde hem over toch nog even door te gaan. Reden: de naderende Rodermarkt, jarenlangs Evert’s project. Want voor de duidelijkheid: Evert had alles in kaart. Wist wanneer en waar er eventueel problemen zouden kunnen ontstaan. Overlegde en vergaderde met alle partijen en was zichtbaar. Jarenlang. Evert zag de Rodermarkt veranderen, zoals hij de maatschappij zag veranderen. Kinderen die pilletjes gebruiken alsof het de normaalste zaak van de wereld is. ‘En wie had een aantal jaren geleden gedacht dat de termen comazuipen en Rodermarkt in één adem genoemd werden’, zegt Nitrauw. Vorig jaar moest het. Helaas. ‘Ik vind het een verschrikkelijke ontwikkeling. Echt waar’, zegt de agent, momenteel dus volop in voorbereiding op zijn ‘laatste’ Rodermarkt. Laten we ook voor Nitrauw hopen dat het rustig blijft. Dat termen als comazuipen en excessief drugsgebruik dit jaar niet aan de orde zijn en dat Rodermarkt 2015 een geweldig afscheid wordt van een wijkagent uit duizenden. Want dat is wat hij verdiend. Wellicht kan de jeugd daar even rekening mee houden..