‘De locatie is ideaal: midden in het centrum, tegen de winkels aan’

Gezellig met z’n allen in ‘t Knarrenhof in hartje Marum

MARUM – Nee, schrik niet. Zo gaat het niet heten. Het Knarrenhof is enkel een werknaam, niet meer niet minder. Hoe de wooncommunity met gezellige hofjes voor de deur gaat heten, bepalen de toekomstige bewoners zelf, zegt Hans Koenders (een van de initiatiefnemers en PvdA-raadslid) meteen maar even om misverstanden te voorkomen. Maar dat er animo voor de sociale woongemeenschap waar men omkijkt naar elkaar, bleek wel uit de drukbezochte informatieavond eerder deze maand waar zo’n 200 Marumers op af kwamen.

Op een stuk grond van 10.000 vierkante meter in het centrum van Marum zou –als het een beetje meezit- in 2023 een Knarrenhof kunnen staan. Er is plek voor 23 grondgebonden woningen, waarvan ongeveer een derde zal bestaan uit (sociale) huurwoningen. Eventueel zou er aan een zijde nog een verdieping bovenop gebouwd kunnen worden zodat het aantal woningen uitgebreid kan worden naar ongeveer 30, vertellen Hans Koenders en Evert Wensink van Marumer Belang. De grond, waar nu nog de Christelijk basisschool De Bron staat, is eigendom van de gemeente. Die heeft de initiatiefnemers een optie voor een jaar gegeven om de haalbaarheid ervan te onderzoeken.

“We hebben de stichting verrast. Vaak liggen er al jaren initiatieven voor een Knarrenhof, maar is er geen grond. Dat hebben wij wel”, gaan de heren verder. “Wat dat betreft zijn we in Marum dwars door alles heengegaan. De gemeente stond er niet onwelwillend tegenover. De locatie is ideaal, het is met 1 hectare groot genoeg en het zit ook nog eens midden in het centrum, tegen de winkels aan.” Er heeft inmiddels een inschrijving plaatsgevonden voor de gemeente Westerkwartier. Geïnteresseerden konden zich voor eenmalig vijftien euro inschrijven. Dat deden ruim 70 Marumers. 

In Zwolle staat al zo’n Knarrenhof, een appartementengebouw met binnentuin vlakbij het station. Een uitvoering zonder hofjes, daar is de grond te duur voor in Zwolle, weet Koenders. De levensloopbestendige woningen zijn uitgerust met domotica: integratie van technologie en diensten, voor een betere kwaliteit van wonen en leven. Bewoners die er een woning kopen of huren tekenen een contract waarin is vastgelegd dat ze omkijken naar elkaar en elkaar helpt waar nodig is. “Al tien jaar zit ik in de gemeenteraad voor de PvdA. Wonen en zorg hebben altijd mijn aandacht gehad. Met name dat wonen onderhand zorg is geworden. Voor de gemeente is het bijzonder interessant project. Mensen die hier willen wonen zijn bereid om voor elkaar te zorgen. Daarom hoeven ze minder een beroep te doen op de Wmo. Bovendien zijn de woningen zo gebouwd dat er geen aanpassingen nodig zijn. Professionele hulp wordt uitgesteld, dat is pas in een veel later stadium aan de orde.”

Voor de (sociale)huurwoningen in de Knarrenhof is Koenders in gesprek met woningcorporatie Wold & Waard. Die neemt op haar beurt contact op met de gemeente Westerkwartier. “Vervolgens zal het Knarrenhof met de gemeente in contact gaan. Dan trek ik me terug. Als raadslid wil ik geen dubbele pet op.” Als er overeenkomst bereikt is tussen de partijen, wordt er een vereniging opgericht. Belangstellenden voor een woning in de Knarrenhof kunnen een intentieverklaring ondertekenen. “Toekomstige bewoners praten mee over de uitvoering. Ze hebben veel inspraak”, weet Koenders, die graag een gevarieerde leeftijdsgroep ziet. “Dat is belangrijk. Ten eerste omdat je dan iets voor elkaar kunt betekenen en ten tweede om te voorkomen dat woningen tegelijkertijd leeg staan. Vanaf 55 plus zou heel mooi zijn.” Koenders acht de kans dat het project slaagt groot. “Ik ben er bijna zeker van. Er is zoveel animo voor. Bovendien: de plek leent zich uitstekend voor een Knarrenhof. Nu moeten we bekijken hoe het financiële plaatje eruit komt te zien.”

Tot slot nog even over de naam. Want die zorgde voor een hoop commotie. “Dat heeft ons verbaasd. Je houdt met alles rekening behalve dat. Die naam is ontstaan door het tv-programma van Van Kooten en De Bie, die deden altijd typetjes na in ‘Krasse knarren’. Hadden ze zo’n sketch dat ze een seniorenwoning hadden gekocht maar de garagedeur bleek te smal voor de Harley.  Daar komt Knarrenhof vandaan. Maar nogmaals: het is een werknaam. De uiteindelijke naam bepalen de bewoners zelf.”

Wie een plekje in het Knarrenhof wel ziet zitten of graag meer informatie wil, kan een mail sturen naar koendersh@planet.nl