Pieter Dijkema

LEEK – ‘Ik ben sinds kort voorzitter van Volleybalvereniging Impala. De afgelopen drie jaar bestond het bestuur nog maar uit twee personen, die de kar al een tijd trokken. Toen zij begrijpelijkerwijs aangaven dat het genoeg was zo, zijn we actief op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden. Het was echt een kwestie van: een nieuw bestuur of stoppen met de vereniging. Dat leverde 5 nieuwe bestuursleden op, waaronder twee potentiele voorzitters. De andere kandidaat was al heel lang en intensief betrokken bij het jeugdprogramma. Die expertise wilden we daar ook graag houden. Uiteindelijk ben ik voorzitter geworden.
Impala bestaat zo’n 40 jaar en we hebben rond de 150 leden. Dat klinkt best goed, maar het is wel eens veel meer geweest. Zoals veel andere sportverenigingen hebben wij ook te kampen met een teruglopend aantal leden. Ik denk dat het aanbod daar een grote rol in speelt. ‘Vroeger’ had je bij wijze van spreken de tennisclub en de voetbalclub, maar tegenwoordig zijn er zo veel sporten te doen. Corona heeft het er natuurlijk ook niet beter op gemaakt. Wel gaan we met het nieuwe bestuur actief aan de slag voor een groter ledenaantal. We gaan een goed activiteitenschema opzetten, in samenwerking met scholen. En wellicht een samenwerking met een sportmedewerker van jongerenwerk. Naast nieuwe leden, zouden we ook wel wat meer jongens willen hebben. Aan de sfeer bij ons ligt het niet, die is heel goed. We houden er als vereniging van om dingen met elkaar te doen. Zo hebben we altijd een afsluitend feest aan het eind van het seizoen. Daarbij merken we dat de jeugd, waar het eerste gedeelte van het feest voor is, ook gezellig blijft hangen bij het feest voor de volwassenen. De betrokkenheid van de jeugd is ook erg groot. Ik weet dat ook nog van vroeger, toen ik nog in Winsum woonde. Impala Leek stond er bekend om dat zijn jeugd op hoog niveau trainde en speelde. En hoewel de tijden veranderd zijn, is de betrokkenheid er nog steeds. We hebben ook een heel leuk recreantenteam voor mensen die, zoals wij dat noemen, gewoon lekker willen ballen. Mensen die eens willen komen kijken zijn van harte welkom. Je mag ook altijd twee keer vrijblijvend meespelen om te kijken of je het leuk vindt. We zijn bijna de hele week te vinden in de Topsporthal in Leek.’