‘De minister en ik hebben goede hoop’

Politiek Leek

LEEK – In mijn ogen was het altijd een monumentale kapitale boerderij tegenover de Rabobank in Leek. Nog steeds lukt het mij niet om de boerderij Oosterheerd te noemen, omdat het in mijn jeugdjaren ‘De boerderij van Elgersma werd genoemd’. Elgersma was in die jaren een bekende Leekster herenboer. Of hij zoveel geld in zijn portefeuille had, dat hij niet zelf de landerijen hoefde te onderhouden, maar er knechten voor had, is mij niet bekend. Ongetwijfeld zijn er lezers die hier meer van weten. In ieder geval komt er nadat Novatec de boerderij moest verlaten heel andere reuring in en rondom Elgersma ’s boerderij. Mike en Ria van der Most uit Roden en de gemeente Leek hebben fiducie in elkaar, waardoor de van der Mosten de hele handel overnemen. Het erf en een dikke 44 hectare landbouwgrond op Nienoord worden aan hen in erfpacht uitgegeven. Waarschijnlijk en hopelijk worden de activiteiten die er de laatste jaren plaatsvonden doorgezet. Zoals de Streekproductenmarkt Nienoord. Wat is tenslotte lekkerder dan aardbeien, droge worst en een stukje oude kaas uit eigen streek. Op de eerste zaterdag van februari tot december is het smullen geblazen van producten van en uit koeien, varkens en kippen. Sla op de rotonde de weg in naar het evenemententerrein om de auto te stallen en daarna is het twee minuten lopen naar Elgersma’s boerderij. Wat wil een mens nog meer. In ieder geval meer duidelijkheid. Sinds jaar en dag is er in de raad van Leek verschil van mening over voorrang op rotondes. Was ik zelf voor één en dezelfde voorrangsregel op elke rotonde in ons kikkerlandje en dan het liefst voorrang voor fietsers, andere raadsleden vonden dat de auto’s voorrang moesten hebben. Had ook gekund, als het maar één duidelijke regel was. Het is niet zo dat ik dagelijks, laat staan jaarlijks contact heb met Minister Melanie Schultz van Haegen over de verwarring op en om rotondes, maar niet alleen om ‘haer’ prachtige naem, maar ook haar voorstel staet mij wel aan. Het voorstel is dat kruispunten en rotondes moeten voldoen aan basisregels omdat deze te verschillend zijn. Bijvoorbeeld, fietsers op de rotondes overal in het land moeten binnen de bebouwde kom voorrang krijgen, maar buiten de bebouwde kom niet. De minister en vooruit ook ik hebben goede hoop dat dit zo snel mogelijk gaat veranderen tot meer overzicht. Nu alle raden in Nederland nog op één lange ronde lijn. Of degenen die belangstelling hebben voor een bouwkavel en/of nieuwbouwwoning in Zevenhuizen Oost en dit eerder via een inschrijfformulier hebben duidelijk gemaakt er nog net zo over denken? Op 16 november is ieder in het Hervormd Verenigingsgebouw aan het Hoofddiep tijdens een informatieavond van harte welkom om te luisteren en mee te denken /spreken. Tijdens de bijeenkomst worden de bouw- en woonmogelijkheden in deze nieuwe woonwijk aan de hand van een proefverkaveling nader toegelicht. Tevens wordt een voorlopige indicatie gegeven van de grondprijs en de prijzen van projectmatig te ontwikkelen woningen. De zaal is open om 19.00 uur en het programma start om 19.30 uur. Wees er bij, want in Zevenhuizen staat sinds een paar maanden één van de modernste supermarkten van Noord Nederland.  En lekker handig, klanten kunnen hun boodschappen zelf scannen. Na sluiting van Candela is er een nieuwe bloemenzaak gekomen En ook de snackbar lijkt een volgende eigenaar te krijgen. Wie zegt dat kleine dorpen leeglopen en winkels verdwijnen heeft het wat Zevenhuizen betreft dus mis. Niet voor niets hebben burgervader Berend Hoekstra en zijn echtgenote jaren geleden gekozen voor een natuurlijk plekje in Zevenhuizen.‘ Ik groet u’. ‘Moi’.