‘De NAM heeft wel iets goed te maken’

image

Holman: NAM betaalt glasvezel in Steenbergen en Een

STEENBERGEN – Harm Holman, CDA gemeenteraadslid en inwoner van Steenbergen, zou het mooi vinden. Dat de NAM de kosten voor aanleg van glasvezel in Steenbergen en Een gaat betalen. ‘Dat helpt in de relatie en zo wordt het gemakkelijk een streep onder het verleden te zetten. Bovendien: de kosten zijn op het totaal van kosten en opbrengsten peanuts voor de NAM’, zegt Holman.

Het is bekend. In Groningen hebben de NAM en de overheid een behoorlijk groot probleem. De gevolgen van gaswinning zijn veel groter dan ingeschat. Het oplossen van de problemen is moeilijk en gaat in elk geval heel veel geld kosten. Eindelijk is er voor de inwoners erkenning dat gaswinning leidt tot schade en dat de impact op de mensen die er wonen groot is. Het houdt hen dagelijks bezig en heeft invloed op hun kwaliteit van leven. ‘In Noordenveld hebben de gasopslag in Langelo’, vertelt Holman. ‘ Die staat er al twintig jaar, maar gaat nu pas echt volop draaien, Afgelopen jaar is de capaciteit vergroot en zal nu vooral, door het terugdringen van de gaswinning in Groningen, ook erg nodig zijn. Zomers wordt er gas ingepompt en in de winter gaan de kranen open om te voldoen aan de Nederlandse behoefte. Er zijn nu negen pijpen die 75 miljoen m3 gas per dag uit het veld kunnen laten lopen. De Nederlandse staat heeft inmiddels voor meer dan 265 miljard euro aan gas verkocht. In het complex in Langelo is voor in totaal twee miljard euro geïnvesteerd.’

Volgens Holman is de houding van de NAM veranderd. ‘Men is zich er van bewust dat de inwoners serieus genomen moeten worden. In en rond Steenbergen is sprake van schade. De gemeente Noordenveld heeft afgesproken met de NAM dat die dit serieus gaan behandelen en dat alle betrokkenen persoonlijk worden benaderd. De NAM had tot nu toe vaak de houding dat het wel meevalt en zij de oorzaak niet kunnen zijn. Ook in de toekomst lijkt er niets te vrezen van de opslag,: de bodem daalt amper omdat het veld op druk blijft. Ze doen studies naar de effecten en die geven aan dat het veilig is. Echter, niemand weet wat die effecten precies zijn van steeds grote hoeveelheden gas in en uit de grond pompen. Geen enkele modelstudie kan dit juist voorspellen, We hebben simpelweg geen ervaring met dit soort zaken.’
Holman noemt de NAM een keurig bedrijf. ‘Ze houden zich aan de voorschriften en proberen de overlast voor de bevolking zo gering mogelijk te laten zijn. Wat ze niet begrijpen is wat het doet met bijvoorbeeld de inwoners van Steenbergen en Een die uitkijken op deze gaslocatie. En dat zijn er nogal wat. Voordat deze locatie hier stond was er vrij uitzicht op het mooie beekdal. Dat uitzicht is veranderd in een zicht op een groot industrieel complex. Het afgelopen jaar was er ook veel lawaaioverlast door het slaan van nieuwe putten met ook veel vracht- en autoverkeer. De mensen zitten hier niet om te springen en voelen zich niet serieus genomen. Juist door hoe om wordt gegaan met de schade aan woningen, wordt dit gevoel negatiever.’
Volgens het raadslid was na de aanleg van de gaslocatie alle aandacht voor compenserende maatregelen gericht op Langelo en zijn de mensen in Steenbergen en Een vergeten. ‘De aankleding aan die kant is niet serieus genomen. We kijken er bovenop en pas de afgelopen jaren is er wat groen geplant. De klachten over scheuren in de muur zijn eerst ontkend en niet serieus genomen. Pas nu komt de NAM in actie. De NAM heeft wat goed te maken en een ruim gebaar zou veel goodwill kweken. De klachten over scheuren moeten snel en adequaat worden afgehandeld. Het ruime gebaar zou kunnen zijn dat ze erkennen dat deze gasopslag veel impact heeft. Dat de NAM waardeert dat deze opslag hier mag zijn en dat ze iets gaan doen voor de bevolking om hun goede wil te tonen. Wat ze zouden kunnen doen? Ik heb wel iets aardigs bedacht. De mensen in Steenbergen en Een hebben toevallig nog een grote wens: glasvezel voor snel internet. Mijn voorstel is dan ook dat de NAM de kosten voor aanleg van glasvezel in Steenbergen en Een gaat bekostigen. Dat helpt in de relatie en zo kan een streep onder het verleden gezet worden. En nogmaals; de kosten voor iets dergelijks zijn voor de NAM echt peanuts.’