‘De nieuwe gemeente ‘Groot Leek’?’

LEEK- Overvol was de raadzaal. Middenstanders afgekomen op het onderwerp internetwinkels. Aanwonenden van de Midwolderweg en bewoners van Nienoordsrand om in te spreken over ‘eventuele’ verkeersmaatregelen aan de Midwolderweg. Daarnaast hoog bezoek uit Marum. De PvdA-fractie bracht een bezoek aan de commissie- en raadsvergadering om wie weet de kunst af te kijken. Hoewel, veel verschil zal er niet zijn in het vergadersysteem en de wijze van debatteren. Natuurlijk wordt er door het lot aan elkaar verbonden viertal Marum, Grootegast, Zuidhorn en Leek, over elkaars grenzen gekeken en met gespitste oren geluisterd. Of er angst is bij drie van de vier gemeenten dat de nieuw te vormen gemeente ‘Groot Leek’ gaat heten? Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet, maar een beetje gezonde rivaliteit mag er toch blijven? De datum 1 januari 2019 komt in ieder geval elke seconde dichterbij. Het wordt hoog ‘tijd’ dat er in de vier gemeentehuizen een digitale klok komt te hangen die terugtelt naar het uur u. Moet toch te doen zijn in een tijd van technische hoogstandjes? Wat digitaal betreft het volgende weetje. ‘Digitaal is afgeleid van het Latijnse woord digitus, dat vinger betekent, en refereert aan het tellen op de vingers’. Niet dat ik dit zo even uit de mouw schud, maar mijn laptop wel. Toch goed om te weten dat het tellen op vingers nog altijd in zwang is. Uitgaande van de zekerheid dat een jaar 31 556 926 seconden duurt, is het voor de liefhebbers om uit te rekenen hoeveel seconden het duurt voordat het 1 januari 2019 is. Ik wil mijn hoofd er niet over breken. In ieder geval telt elke seconde om tot een hechte samenwerking te komen. Wat de Midwolderweg betreft, de drukte en de snelheid waarmee wordt gereden valt volgens de insprekers behoorlijk mee. Volgens een oud-huisarts is er nog nooit een ongeluk gebeurd en hij kan het weten, want van kleine en grote ongelukken moest hij tenslotte leven. Een ander vroeg zich af of het geld echt moest rollen? Wat het politierapport aangaat waarin werd gepleit voor verkeersmaatregelen i.v.m. hardrijders en sluipverkeer, een inspreker die al 33 jaar aan de Midwolderweg woont vertelde het volgende. ‘Hoezo politie, hij zag ze nooit’. ‘Hoewel’, biechtte hij op, ‘één keer stond de politie bij mij voor de deur omdat ik een boete uit Duitsland niet had betaald’. Een ander had het idee dat er eerst een probleem gecreëerd moest worden, zodat er iets aan kon worden gedaan. Meer van dit soort uitlatingen werden losgelaten op commissieleden en wethouder. Jan van der Laan (VVD) oud-aanwonende van de Midwolderweg, begon met een spreuk ‘Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald, want er is geen probleem?’ ‘Eerst besloot de raad 75.000 euro te bezuinigen op wegenonderhoud en nu zou hetzelfde bedrag worden uitgegeven aan één of andere poort’. Volgens GroenLinks moet er n.a.v. de inbreng van de politie wel iets gebeuren om het verkeer af te remmen in de 30 km zone, maar alles in overleg met betrokkenen en kosten – batenanalyse. De ChristenUnie die het onderwerp op de agenda plaatste, hield gedurende de hele discussie haar kruit droog. Afwachtende wat de andere partijen inbrachten en de wethouder antwoordde. Of dit de juiste weg is? Gelukkig gaat de voorzitter over de vergaderdiscipline en de commissie hoort dit te respecteren. Aan het eind gaf CU-fractievoorzitter Koos Siegers alsnog zijn mening over het gelopen proces en de discussie van de avond. Hij wees daarbij op de top tien verkeers pijnpunten in de gemeente, waarin de Midwolderweg niet staat vermeld. Wethouder Honnef eindigde met de woorden ‘We gaan niet aan een dood paard trekken’. Ook de meeste aanwezigen zullen zich de rug er zeker niet aan willen wagen. ‘Ik groet u’. ‘Moi’.