De Ongenode Gast is onder de indruk van muziekdorp Peize

PEIZE – Zoete vioolklanken begroeten de aanwezigen in Café Ensing. Het is druk in het café, waar vanavond de eerste bijeenkomst van de Muziek Coöperatie Peize plaatsvindt. Deze coöperatie is opgericht op 4 mei jongstleden en moet een overkoepelend muziekorgaan worden in ‘muziekdorp’ Peize, waar veel wordt georganiseerd op muziekgebied. De Ongenode Gast nam een kijkje bij de inloopavond van de Muziek Coöperatie Peize (kortweg MCP) en verbaasde zich over de muzikale betrokkenheid in het dorp.
Penningmeester van de zojuist opgerichte coöperatie, is Joost Jansonius. Hij kijkt tevreden om zich heen: een mooie opkomst vandaag. Dat is alvast een goede start. ‘Het begint met een hele hoop enthousiasme’, zegt hij. ‘Deze coöperatie moet initiatieven ondersteunen en drempelverlagend werken voor mensen die een idee op muziekgebied hebben.’ Op het oog zijn alle culturele instellingen in Peize ongeveer vertegenwoordigd. Neem bijvoorbeeld de Culturele Kring Peize, die nog steeds midden in het culturele leven van Peize staat.
Wanneer de presentatie op het punt van beginnen staat, tellen we al gauw zo’n zestig personen in Café Ensing. De organisatie mag daar dik tevreden mee zijn en is dat zichtbaar ook. De presentatie wordt gegeven door MCP-voorzitter Maarten Bunnik, secretaris Caroline de Werd-Eijsink en Joost Jansonius. Voorzitter Maarten laat weten dat het niet doorgaan van een evenement als Paispop, heeft geleid tot de oprichting van de coöperatie. Nu is dit probleem uiteindelijk opgelost, door de oprichting van Pais Sonic: een voortvloeisel uit Paiser Proms en Paispop. ‘De samenwerking met Volksvermaken Peize bij de organisatie van Pais Sonic, werkt fantastisch’, zegt Maarten hierover. Volksvermaker Richard Veurman knikt instemmend.
In het publiek zien we nog een aantal prominente Peizers. Jan Hut en Gerard Kemkers bijvoorbeeld, van Peize in Beweging. ‘Dan kunt u denken: wat heeft dat met muziek te maken. Nou, muziek heeft alles met beweging te maken’, licht voorzitter Maarten toe. De voorzitter geeft aan dat de MCP tijdens het eerste jaar zich vooral gaat oriënteren op de mogelijkheden die het heeft en een aantal leden wil werven. In 2019 moet het ‘echt los’ gaan. Draagvlak onder het publiek creëren is de eerste stap. Uiteindelijk moeten de leden van de coöperatie uiteindelijk de koers gaan bepalen, zo laten de sprekers weten.
Een mooi initiatief dus. Dat beamen ook Renske Bult (beleidsmedewerker bij de gemeente Noordenveld) en Kuneke Jansma (cultuurcoach in Noordenveld). Zij zien dit project met vertrouwen tegemoet. Datzelfde doet wethouder Alex Wekema, die dergelijke burgerinitiatieven natuurlijk van harte aanmoedigt. ‘Een grote opkomst vandaag, dat is mooi om te zien. Als gemeente zullen we de coöperatie steunen waar nodig, maar het zal geen feestje van de gemeente Noordenveld worden’, sprak Wekema. ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. De verbondenheid bij dit initiatief past perfect bij wat de raad wil.’
Wanneer ook Richard Akkerman binnen is – verlaat vanwege verplichtingen bij v.v. Peize – loopt de presentatie al goed en wel op zijn eind. Dat wil niet zeggen dat de avond al ten einde loopt. Allereerst is er nog de muzikale ode van Robert Fledderus aan het dorp Peize. Daarna begint het befaamde socializen: ‘Kom van je stoel en zoek elkaar op’, is het devies van Maarten Bunnik. De rest van de avond wordt gebruikt om ideeën uit te wisselen en te netwerken. De Ongenode Gast heeft genoeg gezien. Voor hem rest de tocht huiswaarts. Over één ding twijfelt hij inmiddels allang niet meer: Peize is hét muziekdorp van Noordenveld. En de toekomstmuziek van de coöperatie, is heel vrolijk.

Wat: Inloopavond Muziekcoöperatie Peize
Wanneer: Dinsdag 22 mei
Hoe laat: 20:00 uur