‘De politiek bestaat niet’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Weer verkiezingen achter de rug. Deze keer op het Europees Parlement. Als je naar de opkomst kijkt dan zou je zeggen dat Europa ver weg is… 37 % van het Nederlandse volk heeft gestemd. Net zoveel dan 5 jaar geleden. De uitkomst is voor wat betreft degenen, die het goed met Europa voorhebben, in Nederland zo slecht nog niet. Wilders en zijn anti bende zijn tot staan gebracht. De voorgenomen samenwerking met soortgelijke bewegingen in de rest van Europa is veel mensen tegen gaan staan. Het Vlaams Blang haalde de kiesdrempel niet eens… Alleen Le Pen en zijn dochtertje mochten met hun opvattingen dat het Ebola-virus de beste methode is om de immigratie tot staan te brengen scoren bij de verdorven Fransen. Met deze clubs wou Wilders samenwerken… Hij zal er nog heel wat van uiterst rechts tot neo-nazi nodig hebben om een fractie in het Europese Parlement te vormen. Dat zal heel wat bijdragen aan de merkbare weerzin, die mensen hebben tegen ‘de politiek’… Merkbaar, want ik kom het ook steeds vaker tegen. Ze geven aan mij te kennen er geen vertrouwen meer in te hebben. Ze voelen zich niet meer vertegenwoordigd door de volksvertegenwoordigers. Of ‘ze doen er gewoonweg niet meer aan’. Dat laatste richt zich zelfs als een verwijt richting mijn persoontje… Ik word beschuldigd noch aandacht te besteden aan ‘de politiek’. Of ik het soms lekker vind naar dat gelul te luisteren… Nee mijn verhalen over Piepedoppen en Plaggehutten kan men met genoegen pruimen… Dat ik nog aandacht besteed aan de politiek niet… Voor deze mensen heb ik een nare mededeling: De Politiek Bestaat Niet… ja politici bestaan… U kunt ze in het openbaar twee woensdagen in de maand bezig zien in het gemeentehuis in Roden… Ze bestaan! Maar de politiek, waar u zich zo aan ergert… Die zult U er niet aantreffen. Wel politieke onderwerpen… Maar zal de kritische lezer opmerken. Zo’n discussie, die ik de vorige keer heb beschreven, over de in twijfel getrokken integriteit van een aantal raadsleden of wethouders… Blijkt daar dan niet uit dat de politiek op dood spoor is terecht gekomen? Nee, want hierbij moet U wel bedenken dat deze discussie is aangeslingerd uit een bepaalde hoek… de partij Lijst Groen Noordenveld heeft vier jaar lang de Malle Henkie uitgehangen. Kennelijk hebben ze besloten dat te blijven doen… Zij zijn het, die de integriteit op de agenda gezet hebben. De rest meende zich te moeten verdedigen… Om U nu uit te leggen, of het in het Europees Parlement er beter aan toe gaat? Ik zou het niet weten. Wel gaat het in het Nederlandse Parlement, in de Staten en in de gemeenteraden over belangrijke zaken… Die U en mij raken… Die verband kunnen houden met ons privéleven… U mag redeneren… Ik bemoei me niet met politieke zaken… Politieke zaken bemoeien zich wel met U…
Nu is er wel in de loop der jaren wel wat veranderd met de politieke partijen… de grote ideologieen, communisme, fascisme, liberalisme en sociaal-democratie zijn sterk veranderd… de eerste twee zijn aanmerkelijk verzwakt, de laatste twee sterk veranderd… De sociaal democratie is sinds Wim Kok het had over het afleggen van zijn ideologische veren sterk van karakter veranderd. Het is een burgerlijke partij geworden, die met moeite probeert een sociaal gezicht te trekken. Het liberalisme treft men nog een beetje aan bij D’66. De VVD is door de concurrentie van Wilders een conservatieve partij geworden. Die terugverlangt naar de tijd, dat de stickies nog verboden waren… Nee bij de politici gaat het hoe langer en meer om de persoonlijke kwaliteiten, die op de voorgrond moeten komen. Politiek wordt hoe langer hoe meer een persoonlijk handeltje van gespecialiseerde bedrijfjes van parlementariers. Uiteindelijk willen ze maar een ding. Door U gekozen worden… Zij vrezen het rode potlood in Uw hand… Dat is de macht die U heeft… Daar kunt U het beste gebruik van maken… Als de politiek al bestaat gebruik hem dan. Voor Uw eigen doeleind. Met Uw stem… ik kan U hooguit een handje helpen… op deze wijze…