“De pre-historie van het Westerkwartier is veel meer aandacht waard”

Tolbert KC Geert Veenema

Geert Venema uit Tolbert bouwt aan een regionaal archeologisch museum

TOLBERT – Geert Venema (54) is breed geschouderd, heeft lang haar uitmondend in een paardenstaart en een woest baardje, uitlopend in een sik. Hij straalt kracht uit. Zo zou een oermens er uit hebben kunnen zien. De pré-historie, de duizenden jaren vóórdat onze christelijke jaartelling begon, is ook Geerts passie. Dat had ie al als kind, als hij op de boerderij van vader Jannes (82 en uiterst alert) op het land meehielp en daar een potscherf, vuistbijl, kruik of ander fossiel uit de tijd van de Neanderthalers, rendiervolken, trechter-, klokbeker- en andere culturen, vond. Hij verdiepte zich er in. Als schooljongen verslond ie de verhalen die zijn geschiedenisleraar Jaap Bosma op de mavo in Leek vertelde. Want archeoloog worden, dat wilde hij. Vooral ook omdat de locatie aan de Hindrik de Haanweg van waaruit hij nu zijn hoveniersbedrijf in Tolbert bestiert, eeuwen vóór Christus ook al een boerderij was.

Maar het liep anders. Geert Venema werd hovenier, er moest brood op de plank komen. Toch bleef de liefde voor de prehistorie overheersen. Het werd zijn hobby, nee: passie. Met daarnaast als ‘goede tweede’ zijn liefde voor antieke Engelse auto’s. Met beide is hij druk bezig, als collectioneur, als amateurwetenschapper en als museumdirecteur in wording. Want dát is nu zijn liefste wens. Een eigen museum op zijn eigen terrein. Hij is druk met de (ver)bouw bezig om daarna alle door hem verzamelde prehistorische voorwerpen – vele honderden! – in dat privé-museum onder te brengen. Om ze overzichtelijk te kunnen tonen aan iedereen die vooral in de prehistorie van het Zuidelijk Westerkwartier geïnteresseerd is. “Als het een beetje meezit hoop ik het museum begin volgend jaar te kunnen openen,” vertelt hij met zijn goedgebekte vader Jannes als souffleur in de woonkamer van het huis dat vroeger de boerderij was.

“Die boerderij is gebouwd op de plek die, ik schat zeker zo’n 3500 jaar voor Christus, ook al een boerenbedoening was,”vertelt Geert. “Als de grond uitgeput was, trok de prehistorische kolonie weer verder naar een andere vruchtbare plek. Er was toen immers nog geen kunstmest. In dit gebied rond de Hindrik de Haanweg hebben meerdere van dit soort nederzettingen gestaan. Scherven in de grond zijn er de stille getuigen van. Nee, er naar graven doe ik niet, je moet er ook een vergunning voor hebben, maar ik heb een spiedend oog en mij valt, ook tijdens mijn werk als hovenier, heel wat op dat aan de oppervlakte is gekomen. Alles wat ik vind neem ik mee, ik geef het dan hier thuis een speciale behandeling zodat niets beschadigd wordt. Ik registreer alles, datum, vindplaats, schrijf de historie – waarin ik me heb verdiept – op en berg het genummerd op. Dat kost veel tijd maar ik heb het er graag voor over. Dit is mijn lust en mijn leven. Ik verzamel van jongs af ook literatuur over dit onderwerp. En ik heb als amateur-archeoloog meegewerkt aan een informatief boek over de nederzettings- en ontginningsgeschiedenis in het Westerkwartier, met name over de periode van circa 700 tot 1500 voor Christus. Machtig interessant hoor, zoals ook de bijeenkomsten van DPV, de Drentse Prehistorische Vereniging waarvan ik lid ben, dat zijn. Je praat met gelijkgestemden, beroeps maar ook amateurs. Nee, van animositeit is geen sprake. Die tijd is voorbij. Tjerk Vermaning heb ik niet persoonlijk gekend, maar ik heb respect voor hem als amateur archeoloog. Hij een oplichter? Ik weet het niet, hij wist er wel heel veel van. Weet je waar ik ook graag ben? In het Archeologisch Depot in Nuis. Je kunt me er bijna elke donderdagavond vinden. Ja, archeologie vult mijn leven…”

Aan het eind van het gesprek troont Geert Venema de verslaggever mee naar zijn museum-in-wording. ’t Is een mooie ruimte van rond de veertig vierkante meter. Ook dáár is hij vaak te vinden want er moet nog heel wat gebeuren. En dan? “Misschien dat, als het archeologisch museum helemaal klaar is en voor iedereen toegankelijk – want dat wil ik graag – ik van de daarop aansluitende schuurruimte een automuseum maak.”

“Maar wil je vooral schrijven dat ik iedereen, scholieren, volwassenen en verenigingen graag over de prehistorie van het Westerkwartier en met name deze omgeving, wil vertellen? Want wat eenmaal weg is, is voor altijd voorbij.” Geert Venema is bereikbaar onder 06-25073133.